HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH 2016  HARMONOGRAM PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH 2016 (SALE)     Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. OKE  Informacje dla zdających egzamin maturalny w roku szkolnym 2015/2016 „Nowa formuła” Komunikat o harmonogramie Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2015/2016...

Więcej