content top

Program nauczania z wychowania fizycznego

Program nauczania z wychowania fizycznego – pobierz plik Klasa I chłopcy – pobierz plik Klasa I dziewczęta – pobierz plik Klasa II chłopcy – pobierz plik Klasa II dziewczęta – pobierz plik Klasa III chłopcy – pobierz plik Klasa III dziewczęta – pobierz plik PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA -pobierz...

Więcej

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W  I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. HENRYKA SIENKIEWICZA W MALBORKU     CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który:   Spełnia warunki oceny bardzo dobrej czyli: systematycznie uczęszcza na zajęcia jest punktualny – swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń – jest zawsze koleżeński, ambitny, zdyscyplinowany, posiada dobre nawyki...

Więcej

Plan rozwoju zawodowego

Michał Krotowski – pobierz plik

Więcej

Języki obce

kryteria oceniania z języków obcych – pobierz plik program nauczania języka angielskiego – pobierz plik

Więcej

Chemia

Wymagania edukacyjne – pobierz plik

Więcej

Fizyka poziom podstawowy – zreformowana podstawa programowa

Podstawa programowa z fizyki  (IV etap: liceum – zakres podstawowy) Cele kształcenia – wymagania ogólneI.   Wykorzystanie wielkości fzycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwią-zania prostych zadań obliczeniowych.II.   Przeprowadzanie  doświadczeń  i  wyciąganie  wniosków  z  otrzymanych wyników.III.   Wskazywanie  w  otaczającej  rzeczywistości  przykładów  zjawisk  opisywa-nych za pomocą poznanych praw i zależności fzycznych.IV.  ...

Więcej
content top