OFERTA EDUKACYJNA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W MALBORKU
NA ROK 2016/2017

WYBÓR I LO TO INWESTYCJA W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!!!

  • Szukasz liceum, po którym masz szanse dostać się na wymarzoną uczelnię?
  • Chcesz spędzić 3 lata w murach szkoły z wieloletnimi tradycjami?
  • Pragniesz rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w ciekawych zajęciach, brać udział w wyjazdach integracyjnych?

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku to jedyna szkoła powiatu malborskiego umieszczona na kuratoryjnej liście najlepszych szkół w województwie (22 miejsce wśród szkół województwa pomorskiego, 8 wśród szkół spoza Trójmiasta).

I LO to doskonały wybór! Zapoznaj się z nasza ofertą!

RANKING LICEÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – KLIKNIJ

przod          srodek

W przypadku dużej liczby chętnych kandydatów do danej grupy
utworzony będzie dodatkowy oddział.

PRZEDMIOTY POLITECHNICZNE – Wybierając tę grupę przedmiotów możesz rozwijać swoje uzdolnienia matematyczno-fizyczno-informatyczne. W klasie drugiej będziesz miał możliwość uczestniczyć w zajęciach z programowania strukturalnego i obiektowego lub w zajęciach z informatyki użytkowej. Uczniowie zainteresowani rozwijaniem swoich zdolności będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Politechnice Gdańskiej. Nauka w tej klasie przygotuje Cię do wyboru dalszego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach politechnicznych, ścisłych uniwersyteckich oraz ekonomicznych.

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO – PRAWNE- Wybierając tę  grupę  przedmiotów będziesz mógł rozwijać zdolności humanistyczne. Dodatkowy  przedmiot-podstawy prawa – oraz współpraca z Sądem Rejonowym  w Malborku  dadzą Ci możliwość poznania zawodów prawniczych.  Realizując przedmioty rozszerzone przygotujesz się do dalszego kształcenia  na kierunkach humanistycznych i prawnych.

PRZEDMIOTY BIOMEDYCZNE- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  kandydatów tworzymy dwie grupy, dając możliwość wyboru trzeciego  przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym: matematyki lub  języka angielskiego. Daje to szansę kontynuowania nauki na studiach medycznych, politechnicznych i psychologicznych. W trakcie nauki będziesz  mieć możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas wyjazdów  naukowych z chemii i biologii. Dodatkowym przedmiotem realizowanym  od klasy drugiej będą tajemnice ciała człowieka.

PRZEDMIOTY PSYCHOLOGICZNO -SPOŁECZNE – Wybierając tę  grupę przedmiotów będziesz mieć okazję nie tylko rozwijać swoje  zainteresowania psychologiczno- społeczne, ale także uczestniczyć  w warsztatach na uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  w Sopocie, Uniwersytecie Gdańskim oraz wyjazdach naukowych. Absolwenci  tej klasy będą mogli kontynuować swoją edukację na kierunkach  psychologicznych, społecznych, humanistycznych. W drugiej klasie dodatkowym  przedmiotem będą podstawy psychologii.

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE- Wybierając przedmioty ekonomiczne masz możliwość kontynuowania swojej edukacji na kierunkach ekonomicznych,  społecznych lub związanych z obsługą ruchu turystycznego. W trakcie nauki  będziesz mieć okazję uczestniczyć w warsztatach  wyjazdowych  geograficzno- geologicznych, realizować zajęcia Fundacji Młodzieżowej  Przedsiębiorczości  (np. „Moje finanse”, „Dzień przedsiębiorczości”,  „Młodzieżowe miniprzesiębiorstwo”) lub w zajęciach na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Językiem obcym wiodącym we wszystkich klasach będzie j. angielski. Nauka tego przedmiotu będzie prowadzona w grupach o różnym poziomie zaawansowania – podział nastąpi po przeprowadzeniu testu stopnia opanowania w/w języka po rozpoczęciu roku szkolnego .Drugi język obcy – j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański- kandydat wybiera podczas składania dokumentów do szkoły.

 

  1. Warunki i tryb rekrutacji – pełna treść
  2. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
  3. Karta informacyjna
  4. Oświadczenie woli
  5. Terminarz
  6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

 

Kontakt

Tel/fax  55 272 24 22

Adres ul.17 Marca 6

e-mail sekretariatzso@wp.pl

www.zsp1malbork.pl