Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. H. Sienkiewicza w Malborku
ul. 17 Marca 6
82-200 Malbork

Nr konta bankowego:
74203000451110000003924460

Przewodniczący: Joanna Branicka – Minda

Z-ca przewodniczącego: Ewa Arbart

Sekretarz: Elżbieta Zima

Skarbnik: Rozalia Ćwirko-Godycka

Członkowie Prezydium:

Aleksandra Rachańska

Tomasz Wiloch

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Małgorzta Galara

Zastępca przewodniczącego Renata Waniewska

Członkowie: Iwona Plasun

Wydatki Rada Rodziców I LO rok szkolny 2012/2013 – pobierz plik

Sprawozdanie z działalności szkolnej Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014 – pobierz plik