Kształcenie na odległość do 26 czerwca 2020

Do 26 czerwca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka w naszej szkole nadal będzie się odbywała na odległość. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek – 26 czerwca 2020 roku.

W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020r odbędzie się egzamin ósmoklasisty. O wszystkich procedurach związanych z egzaminem, zakończeniem roku szkolnego i odbiorem świadectw będziemy informować Państwa na bieżąco.

Czytaj dalej...

Dyżury przedszkoli w wakacje

W roku szkolnym 2019/2020 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach – zgodnie z zarządzeniem 45/2020 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork – będzie organizowana w terminach jak poniżej.

Dyżury wakacyjne przedszkoli

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2020

Czytaj dalej...

Kiedy dziecko śpiewa – śpiewa cały świat!

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w 1925 roku. Wtedy to w Genewie odbyła się Światowa Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci. W Polsce natomiast Dzień Dziecka obchodzony był jeszcze przed II wojną światową. Pierwszy raz świętowano go bowiem już w 1929 roku, ale 22 września.

W 1952 roku święto zostało ustanowione na stałe.  Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1954 roku zaleciło wszystkim państwom członkowskim organizowanie obchodów Dnia Dziecka. Dzień ten miał być świętem propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi na całym świecie. Dzień Dziecka to również okazja do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju.

ONZ obchodzi Dzień Dziecka w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka, czyli 20 listopada. Jednocześnie zasugerowano, iż Dzień Dziecka w każdym kraju powinien być obchodzony w dniu, który jego władze uznają za najwłaściwszy.

Nasza szkoła nosi imię UNICEF – Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Możecie być dumni, że nosimy takie imię. Organizacja ta ma w swoim programie szczytne cele związane z pomocą dla rodzin  i dzieci potrzebujących pomocy. Dba o przestrzeganie praw dziecka. W dniu 1 czerwca minie 22 lata od nadania tego imienia malborskiej piątce.

W tym roku swoje święto będziecie obchodzić wśród najbliższych. Życzymy Wam radości, uśmiechu, spełnienia marzeń i samego dobra. Poniżej prezentacja dla Was.

1 czerwca Dzień Dziecka (2)

https://www.canva.com/design/DAD9n76TN9U/aqdB-YuR992pHrybO5M7Qw/view?utm_content=DAD9n76TN9U&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutto

Czytaj dalej...

Procedury bezpieczeństwa

Od 25 maja br. możliwe jest organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej dla dzieci z klas 1-3 i konsultacji z nauczycielami przedmiotów dla młodzieży klas 8 oraz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić  możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

Zgodnie z procedurami oprócz dostarczenia zgłoszenia prosimy o wypełnienie i podpisanie ankiety kwalifikacyjnej oraz oświadczenia. Wypełnione dokumenty należy przesłać zwrotnym e-mailem na adres sekretariat@zsp1malbork.pl. Bez wypełnionego zgłoszenia, ankiety i oświadczenia dziecko nie będzie mogło być przyjęte na zajęcia.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku zagrożenia epidemicznego w naszym rejonie zajęcia opiekuńcze w świetlicy, konsultacje z nauczycielami i zajęcia rewalidacyjne mogą zostać odwołane, o czym Państwa niezwłocznie powiadomimy. Poniżej procedury. Prosimy i zapoznanie się z dokumentami.

ZSP1 Malbork – Procedura Bezpieczeństwa Szkoła

Zał. 13 klauzula RODO

Zał. 14 Procedura – rewalidacja

Zał. 15 – Procedura – edukacja wczesnoszkolna

Zał. 16 – konsultacje

Zał. 17 – egzamin 8

Zał. 18 Procedura na wypadek zakażenia

sala gimnastyczna

ankieta, oświadczenie

Czytaj dalej...

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

MEN ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Poniżej prezentacja w tej sprawie:

Prezentacja_–_zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminów_w_2020_r (1)

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Czytaj dalej...

Opieka w przedszkolu

Drodzy Rodzice, zgodnie z pismem Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli w okresie obowiązywania epidemii, opieka przedszkolna wznawiana jest na wniosek rodziców. Rodzice, którzy potrzebują opieki przedszkolnej w okresie epidemii zobowiązani są złożyć stosowny wniosek w formie elektronicznej do placówki wychowania przedszkolnego (do pobrania poniżej);

4-Oświadczenie rodzica

Wnioski należy składać w formie podpisanego dokumentu (skanu lub zdjęcia) na mail.: sekretariat@zsp1malbork.pl

Ci z Państwa, którzy nie mają możliwości wydrukowania wniosku mogą odebrać druk w naszej placówce.

Szczegółową organizację opieki w przedszkolu oraz zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego określają szczegółowo wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zasady funkcjonowania przedszkoli – do pobrania

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

W przedszkolu została wprowadzona – zarządzeniem dyrektora – procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii – COVID 19.

Zarządzenie 21-2020

ZSP1 Malbork – Procedura Bezpieczeństwa

ZSP1 Malbork Procedura izolacji osoby z objawami

Czytaj dalej...

Orlik i boiska szkolne

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas korzystania z kompleksu sportowego Orlika i boisk szkolnych podczas zagrożenia epidemicznego.

Czytaj dalej...

Informacja dla Rodziców Przedszkola

Szanowni Państwo, informuję, że do dnia 17 maja br. Burmistrz Miasta Malborka  nie planuje wznowienia działalności żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork. Priorytetem dla organu prowadzącego jest  zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i rodziców oraz pracowników placówek.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020r., okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do 24 maja br. Jeśli mimo otwartego żłobka lub przedszkola rodzice się na to nie zdecydują, to będą mogli dalej bez obaw pobierać zasiłek opiekuńczy.

Elżbieta Sumowska

Czytaj dalej...

Microsoft Teams

Jednym ze sposobów pracy zdalnej jest prowadzenie lekcji on – line poprzez współpracę z aplikacją Microsoft Teams. Nauczyciele według ustalonego planu, który przekażą uczniom wychowawcy, będą zapraszać uczniów na zajęcia on – line. Podczas tych spotkań korzystać będą z różnych narzędzi – wideo, czatu, prezentacji, tablicy. Dzisiaj odbyła się lekcja z wychowawcą w klasie 7c, uczestniczyło w niej 20 uczniów. Prosimy uczniów poszczególnych klas o zalogowanie się na platformie :

  1. Wchodzimy w link: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/group-chat-software
  2. Klikamy Zaloguj się
  3. Wpisujemy login@zsp1malbork.onmicrosoft.com (np. b.kowalska@zsp1malbork.onmicrosoft.com)
  4. Wpisujemy podane hasło (jednorazowe)..system od razu poprosi Ucznia o ustalenie nowego hasła..
  5. Pojawi się okno „Potrzeba więcej informacji – Twoja organizacja potrzebuje więcej informacji do zabezpieczenia Twojego konta”..
  6. Klikamy w link „Na razie pomiń (będzie to wymagane za 14 dni)”..
  7. Po otwarciu programu Teams, w lewym dolnym rogu na pasku będzie symbol „ekran ze strzałką” tam należy pobrać aplikację klasyczną..

Usługa Office 365 umożliwia współpracę nauczycielom i uczniom poprzez swobodne udostępnianie materiałów dydaktycznych, prowadzenie lekcji w formie wideokonferencji, swobodną komunikację oraz możliwość organizowania testów.

Nauczyciele będą udostępniać zadania dla grup uczniów lub wysyłać je indywidualnie. Uczniowie będą mieli do nich dostęp w dowolnym miejscu za pośrednictwem swojego komputera, telefonu lub tabletu.

Wszystko co wprowadzamy w kształceniu zdalnym wymaga czasu, cierpliwości, wyrozumiałości i …chęci. Ktoś kiedyś powiedział, że „Nawet najmniejszy pagórek potrafi zasłonić nam widok na najwyższy szczyt”. Wprowadzana zmiana jest trudna, ale przy odrobinie zrozumienia ze wszystkich stron na pewno się powiedzie. Prosimy rodziców o zapoznanie się z regulaminem lekcji on – line, który został wysłany pocztą w e-dzienniku. Rozumiemy, że nie wszyscy uczniowie będą mogli od razu wziąć udział w takiej formie kształcenia, czynimy starania, aby wyposażyć potrzebujących uczniów w laptopy czy tablety. Dziękuję Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom naszej szkoły za dotychczasowy trud.

Więcej na temat pracy z aplikacją Microsoft Teams można poczytać poniżej:

https://news.microsoft.com/pl-pl/features/aka-ms-zdalnaszkola/

https://www.youtube.com/watch?v=O7fvQo0GqIo

https://www.youtube.com/channel/UC3bKxtuLo-kpYjkcGBRoG3w/search?query=microsoft+teams

https://www.youtube.com/watch?v=AFTuvIrwCNM&list=PLe-vKO1_AHmlazJJqpV2vbGzuGr4K8W62

https://www.youtube.com/watch?v=Y76d6Dz98ro

Czytaj dalej...

Rekrutacja 2020-2021

 Lista kandydatów i dzieci obwodowych przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku na rok szkolny 2020/2021 oraz lista kandydatów przyjętych i kontynuujących wychowanie przedszkolne w Przedszkolu nr 1 w Malborku na rok szkolny 2020/2021 jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Przydział imienny do klas pierwszych i grup przedszkolnych oraz informację o zebraniu rodziców, zostaną przekazane Państwu w terminie późniejszym

Czytaj dalej...

Wyniki rekrutacji

Kandydaci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku, zamieszkujący w obwodzie placówki, są przyjęci automatycznie. Nie muszą składać oświadczeń woli. Natomiast uczniowie starający się o przyjęcie do naszej placówki spoza obwodu składają oświadczenie woli(patrz niżej) Lista przyjętych uczniów z obwodu i spoza zostanie umieszczona w dniu 24 kwietnia 2020r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej (dzieci spoza obwodu) i przedszkola – wyniki zamieszczamy poniżej:

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki dotyczy

Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do placówki, to rodzic w terminie od 15 kwietnia 2020 r.  do 20 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00  musi potwierdzić wolę przyjęcia w niej dziecka (pisemnie potwierdzoną). Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do placówki.

Na podstawie § 11a ust. 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  20 marca  2020 r.  w sprawie  szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym.

W związku z powyższym, aby potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka w placówce należy w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00  przesyłać skan lub zdjęcie podpisanego przez rodziców potwierdzenia  woli przyjęcia dziecka do placówki w formie elektronicznej na mail placówki lub przez e-PUAP, a o fakcie tym powiadomić placówkę.

Czytaj dalej...

Wiosenna przerwa świąteczna

Informujemy, że od 09 kwietnia do 14 kwietnia br. w naszej szkole  będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast nasze przedszkole, jako placówka nieferyjna, do dnia 10 kwietnia br. będzie prowadzić z dziećmi nauczanie na odległość zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 

Czytaj dalej...

Popracujmy i pobawmy się razem

Drodzy Uczniowie!!!

Zajrzyjcie proszę do Folderu Wiedzy – pedagog/psycholog – znajdziecie tam zadania do wykonania. Prace przesyłajcie na podane w plikach adresy mailowe. Z Waszych prac stworzymy ciekawe, przydatne materiały, które zamieścimy na stronie internetowej naszej szkoły.

  Pozdrawiamy Was gorąco – Patrycja Biegańska – Stawicka i Agnieszka Żejmo

Czytaj dalej...