Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

103 rocznica

09 listopada uczniowie młodszej grupy wiekowej uczestniczyli w spotkaniu upamiętniającym Narodowe Święto Niepodległości. Jest to najważniejsze polskie święto narodowe obchodzone co roku 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Po 123 latach niewoli pod zaborami Polska odzyskała wolność. 103 rocznicę tego wydarzenia uczniowie mogli wspólnie przeżywać oglądając występy swoich rówieśników. Klasa 3 a zaśpiewała piosenkę ,,Polska’’, a klasa 3 b pieśń ,,Rozkwitały pąki białych róż’’ i ,,My Pierwsza Brygada’’. Uczniowie obejrzeli również krótki film historyczno – edukacyjny prezentujący historię dotyczącą rozbiorów oraz drogę Polski do odzyskania niepodległości. Film ten wyjaśnił takie słowa, jak: rozbiory, zabory, emigracja itp. Opowiadał również o Legionach Polskich i Józefie Piłsudskim. Przybliżył symbole narodowe i przedstawił historię powstania polskiego hymnu. Apel ten rozbudzał uczucia patriotyczne, uczył szacunku wobec symboli narodowych i rozwijał poczucie przynależności do narodu.