Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zawieszenie zajęć

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas naszej szkoły.

Zajęcia w przedszkolu będą  odbywały się stacjonarnie, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego i przyjętych procedur.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła  zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Nasza szkoła będzie nadal organizować nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dla uczniów klas ósmych (na wniosek rodziców) będą organizowane konsultacje indywidualne lub w pięcioosobowych grupach.

Zarządzenie nr 11-2021