Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Czysto wokół nas

9 marca 2021 roku Pani Marta Kościesza zorganizowała w grupie przedszkolnej    4-latków zajęcia o tematyce ekologicznej pod tytułem  „Czysto wokół nas”. Celem zorganizowanych przez Panią Kościeszę zajęć było przede wszystkim: rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, kształtowanie nawyków ekologicznych, ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, wdrażanie do segregowania odpadów, doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie.

Na wstępie zajęć nauczycielka zapoznała dzieci z tematem zajęć oraz przedstawiła nacobezu. Zaproponowała dzieciom następujące zabawy i zadania:

  1. Piosenka na dobry początek „Dotknij nosa…”.
  2. Opowiadanie „Chora Planetka” M. Tokarczyk. Dzieci w skupieniu wysłuchały opowiadania , które czytała mi Pani Marta. Każdy fragment tekstu był ilustrowany obrazkami. Następnie dzieci przeanalizowały wysłuchane opowiadanie. Nauczycielka zadawała dzieciom pytań pomocnicze dotyczące treści:

Dlaczego Planetka była chora? Co dzieci zrobiły źle?

Dzieci odpowiadały:

* „ nikt o nią nie dbał i dlatego była smutna”,

* „ dzieci rzucały papierki i obrywały listki”,

* „ dorośli palili śmieci”,

* „ dzieci nie oszczędzały wody”,

* „ zostawiały zapalone światło, nawet wtedy gdy na dworze było jasno”.

  1. „ Wycieczka do lasu”- zabawa w formie opowieści ruchowej przy muzyce. Nauczycielka opowiadała dzieciom historię, a one za pomocą prostych ruchów i gestów ilustrowały to, co działo się w opowieści. Zabawa przypadła dzieciom do gustu- obserwowały zwierzęta, nasłuchiwały ich odgłosów, słuchały szumu strumyka i sprzątały śmieci rozrzucone przez gości lasu.
  2. „Dwa oblicza Ziemi” – zaprezentowanie dwóch plakatów Ziemi – pierwszy (dymiące kominy, szare chmury, śmieci, uschnięte drzewa), drugi (łąki, rzeki, ptaki, kwiaty, słońce, zwierzęta).

Dzieci chętnie wypowiadały się na temat plakatów – która ilustracja podoba im się bardziej i dlaczego. Umieściły pod plakatami smutną i uśmiechniętą buźkę. Odpowiadały także na następujące pytania:  Kiedy nasza planeta się cieszy? Kiedy się smuci? Co powinniśmy zrobić, aby nasza Ziemia była czysta , „zdrowa” i kolorowa ?.

Odpowiedzi dzieci:

* „ Ziemia smuci się, gdy rzucamy śmieci na chodnik”;

* „ smuci się, gdy nie segregujemy śmieci”;

* „ smuci się, gdy palimy śmieci, liście”;

* „smuci się, gdy niszczymy drzewa, brudzimy rzeki”;

* „ musimy sprzątać śmieci”;

* „ śmieci wrzucamy do odpowiednich śmietników”;

* „ nie marnujemy światła”;

* „ dbamy o zwierzęta i przyrodę”;

*„ jestem mały, ale mogę dbać o przyrodę”.

Dzieci spisały się na medal. Nie miały problemu z analizowaniem plakatów i wyrażaniem swoich przemyśleń. Nauczycielka motywowała dzieci i udzielała informacji zwrotnych.

  1. „Jestem spostrzegawczy”- praca zespołowa– Nauczycielka przypomniała dzieciom zasady obowiązujące podczas pracy w grupie tak, by wszystkie dzieci czuły się dobrze i współdziałały ze sobą. Pani Kościesza podzieliła dzieci na trzy zespoły za pomocą szarf. Rozdała szarfy żółte, zielone i niebieskie. Powiesiła w różnych miejscach sali duże kartony w tych samych kolorach. Dzieci na dźwięk głośnej muzyki biegały, przy cichej kucały i uderzały paluszkiem o podłogę. Na pauzę – ustawiały się w miejscu oznaczonym tym samym kolorem co ich szarfa. Każda możliwość ruchu sprawiała dzieciom ogromną radość. Widać było na twarzach dzieci duże skupienie. Drużyny pilnowały się, by każdy w odpowiednim momencie znalazł się w „ domku”.
  2. „Świat w naszych rękach”. Nauczycielka zaproponowała dzieciom piosenkę, a następnie wyjaśniła czym jest segregowanie śmieci i jakiego koloru są pojemniki na: papier, plastik oraz szkło. Następnie dzieci zostały podzielone na trzy zespoły- żółty, zielony, niebieski. Dzieci zgodnie z kolorem szarf siadły przy swoich „koszach” – przeliczały elementy, porównywały liczebność zbiorów i określały, w którym zbiorze jest więcej, a którym mniej elementów.

Pani Kościesza zapoznała dzieci  ze słowem recykling. Wyjaśniła, że niektóre przedmioty po odpowiedniej obróbce zyskują nowe życie. Przeprowadzona zabawa pokazała, iż przedszkolaki wiedzą jak ważne jest segregowanie śmieci i do jakich pojemników należy wrzucać różne rzeczy.

  1. Podsumowanie i zakończenie zajęć – quiz. Dzieci wysłuchały zdań, które nauczycielka przeczytała i oceniły sytuacje tam przedstawione poprzez uniesienie kciuka do góry- działania chroniące planetę lub w dół, gdy działania niszczyły naszą planetę. Uczestnicy spotkania bezbłędnie udzielili odpowiedzi. Na zakończenie nauczycielka razem z dziećmi usystematyzowała wiadomości z dzisiejszych zajęć. Podziękowała dzieciom za udział, aktywność oraz wspieranie się podczas wykonywania poszczególnych zadań. Każdy uczestnik spotkania otrzymał na koniec Medal Przyjaciela Ziemi.

Pani Kościesza podczas zajęć wykorzystała elementy oceniania kształtującego –  przedstawiła cel zajęć, nacobezu, dzieci na bieżąco otrzymywały informacje zwrotne. Nauczycielka wykorzystała także różnorodne metody aktywizujące oraz pomoce dydaktyczne. Każdy etap zajęć był dokładnie omówiony. Bazowanie na mocnych stronach dzieci oraz nauka poprzez doświadczanie, a także  pomysłowość nauczycielki, ciągłe poszukiwanie nowych atrakcyjnych metod sprawiły, iż zajęcia były dla dzieci  interesujące i dały im wiele radości.