Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

4C uczy się od siebie

Na lekcji wychowania fizycznego w 4c dzieci doskonaliły technikę prowadzenia piłki, kształtowały szybkość i zwinność, wzmacniały siłę nóg, a przede wszystkim uczyły się współdziałania w zespole. Zajęcia rozpoczęły się od zabawy ożywiającej „Murarz”, i rozgrzewki.

Nauczyciel Pan Jan Ochociński podzielił uczniów na zespoły. Grupy wybrały liderów. Dzieci odwiedzały trzy stacje – na pierwszej prowadziły piłkę slalomem między pachołkami, na drugiej prowadziły piłkę kończąc strzałem do bramki. Na stacji trzeciej prowadziły piłkę wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy dookoła pachołka. Dzieci uczyły się od siebie i wzajemnie wspierały, aby ćwiczenia wykonać jak najlepiej.

Następnie nauczyciel zaprosił dzieci do gry uproszczonej w piłkę nożną. W części końcowej podsumował lekcję, nawiązał do jej celu, dokonał oceny pracy liderów. Zachęcił wszystkie dzieci do wykonywania ćwiczeń samodzielnych w wolnym czasie. Wszak jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie.