Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

6 pytanie konkursowe

Wymień 3 kolejne osoby, które mogą odziedziczyć tron po królowej Elżbiecie II.

Odpowiedź na pytanie konkursowe należy przesłać do następnego poniedziałku mailem (odpowiedź, imię, nazwisko i klasa ucznia) – na adres mailowy:   krotowska.izabela@sp5malbork.pl

Życzę powodzenia!