Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Alfabetyczny porządek

11 marca 2021 roku Pani Joanna Evenden przeprowadziła zajęcia wspierające rozwój pod tytułem –   Rozwijanie motoryki małej. Koncentracja uwagi. Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego – Literek porządek, czyli alfabetyczny porządek – utrwalenie kolejności alfabetycznej wyrazów”.

Podstawowymi celami zajęć było: wzmacnianie koncentracji uwagi, usprawnianie motoryki małej, rozwijanie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej, wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego, usystematyzowanie informacji na temat alfabetu, rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, rozwijanie umiejętności korzystania z dydaktycznych gier multimedialnych.

Na wstępie nauczycielka zapoznała ucznia z tematem zajęć oraz przedstawiła nacobezu. Podczas zajęć nauczycielka zaproponowała uczniowi następujące zadania:

  • Burza mózgu- próba zdefiniowania przez ucznia pojęcia: Co to jest alfabet? oraz  W jakich codziennych sytuacjach wykorzystujemy znajomość alfabetu?
  • Część właściwa

Po zdefiniowaniu pojęcia alfabetu uczeń czytał wiersz J. Tuwima pt.”Alfabet”. Pani Joanna przeprowadziła rozmowę kierowaną  na temat humorystycznego wątku liter występujących w wierszu. Następnie nauczycielka pokazała uczniowi  planszę z alfabetem i wspólne wyrecytowała z nim alfabet według kolejności. Uczestnik zajęć po powtórzeniu kolejności sam powiedział alfabet z pamięci. Następnie Pani Joanna zaproponowała uczniowi wykonanie kart pracy z ćwiczeniami grafomotorycznymi- pisanie liter po śladzie. Kolejnym etapem zajęć było wykorzystanie gry multimedialnej. Zadaniem ucznia było wykonanie zadań o różnym stopniu trudności:

* porządkowanie wyrazów według kolejności alfabetycznej. Uczeń przy użyciu komputera porządkuje wyrazy w odpowiedniej kolejności,

* układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej uwzględniając drugą/trzecią literę,

* układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.

  • Część końcowa

Nauczycielka zaproponowała uczniowi zabawy edukacyjne wzbogacające słownictwo poprzez wykorzystanie zabawy: „Państwa, miasta” oraz zagadek.

Podsumowując zajęcia nauczycielka poprosiła ucznia, by powiedział o praktycznym wykorzystaniu alfabetu.

  • „ alfabet ułatwia nam życie”,
  • „ możemy wyszukać wyrazy w słowniku, informacje w encyklopedii”,
  • „ wyszukujemy według alfabetu kontakty w telefonie”.

 Podczas zajęć nauczycielka wyjaśniała uczniowi dokładnie każde zadanie. Dbała o to, by uczeń rozwijał swoje umiejętności poprzez doświadczanie i dobrą zabawę. Podczas zajęć udzielała uczniowi informacji zwrotnej. Na każdym etapie zajęć motywowała ucznia do pokonywania trudności i podejmowania nowych wyzwań, a także wspierała podczas osiągania sukcesu. Pani Evenden ciągle poszukuje nowych rozwiązań, pomocy dydaktycznych, by wzbogacić proces edukacyjny uczniów podczas zajęć wspierających rozwój.

Profesjonalizm, pomysłowość nauczycielki, dobry kontakt z uczniem oraz wzbogacanie umiejętności dziecka poprzez doświadczanie sprawiają, iż uczeń ma możliwość osiągnięcia sukcesu.