Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Badania wad postawy

W naszej szkole odbyły się badania wad postawy. Przebadanych zostało około 80 uczniów, w grupie tej znaleźli się uczniowie biorący udział w zajęciach MultiSport oraz uczniowie z klas 4-6, którzy nie uczestniczą w programie.

W celu określenia nieprawidłowości postawy ciała u uczestników badań przeprowadzone zostały oględziny ortopedyczne z nieinwazyjnymi pomiarami wybranych cech postawy ciała: krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej, ustawienia barków, głowy, szyi, łopatek, przestrzennego ustawienia kości miednicznych w kierunku ustalenia typu ustawienia miednicy. W tym celu, przeprowadzający badanie fizjoterapeuci poprosili dzieci o przyjęcie postawy stającej oraz w skłonie. Po zakończeniu badania uczniowie otrzymali pisemną informację o jego wyniku, a dane z badania zostały zgromadzone w bazie na potrzeby analizy statystycznej i ogólnopolskiego raportu..

Badania zostały przeprowadzone przez: Martę Napiórkowska-Suwała i Monikę Cieślik Biernacką z Instytutu Sportu w Warszawie.

Badania wad postawy zostaną powtórzone na tych samych uczniach w następnym semestrze w kwietniu. Program MultiSport prowadzą w naszej szkole Panie: Iwona Wądołowska i Sabina Orłowska.