Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Bal u króla Artura

Na zajęciach z języka polskiego klasa 5a miała za zadanie zorganizować bal u króla Artura. Uczniowie wyobrazili sobie, że żyją w dawnych czasach. Podzielili role między siebie.

Wybrali króla, królową, damy dworu, dworzan, służących, nadwornych kucharzy, orkiestrę królewską, nadwornych krawców. Przygotowali poczęstunek, tańce, przemówienie króla, ogłoszenie o balu, przepis na królewski tort, list króla do poddanych, zaproszenie na bal, kartkę z pamiętnika królewskiego kronikarza opisującego tę uroczystość, opis sukni królowej. Ułożyli też rymowankę na cześć króla i okrzyk balu. Na wykonanie zadania mieli 45 minut. Pracowali zespołowo. Klasa 5a świetnie sobie z tym zadaniem poradziła. Popatrzcie jak przy tym dobrze się bawiła…