Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Bezpieczny powrót do szkoły

Przygotowujemy się do stacjonarnej pracy szkoły od 1 września. Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny opracowali wytyczne. Zalecenia szczegółowe dotyczą:  organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii i inne. W wytycznych znalazły się także odnośniki do: instrukcji mycia rąk, instrukcji dezynfekcji rąk, instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki, instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek, wykazu produktów biobójczych, zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Już od czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. W pierwszym tygodniu września będzie prowadzony w szkole tydzień informacyjny o szczepieniach. Odbędą się lekcje o zdrowiu oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W drugim tygodniu zostaną zebrane deklaracje od rodziców i wypełnione formularze ze zgodą, tak by w trzecim tygodniu września rozpocząć szczepienia dla uczniów.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami:

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesień_2021

List_Ministra_Zdrowia_do_dyrektorów_szkół,_nauczycieli,_rodziców_w_sprawie_szczepień_nastolatków

List_w_sprawie_szczepień_przeciwko_COVID-19_-_Fundacja_„Rodzice_Szkole”

Organizacja_szczepień_–_informacja_dla_dyrektorów_szkół_i_placówek_-_materiały_infomacyjne

Kwestionariusz_wstępnego_wywiadu_przesiewowego_przed_szczepieniem_osoby_niepełnoletniej_przeciw_COVID-19

Deklaracja_na_szczepienia