Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Biegające dyktando

Dnia 23.04.2015 klasa 2c pracując w zespołach utrwalała poznane zasady ortograficzne. Nauczycielka Pani Maria Pawlikowska poprosiła dzieci o poszukanie na wykreślance trudnych wyrazów związanych z wiosną. Pierwszych dziesięciu uczniów, którzy szybko poradzili sobie z tym zadaniem otrzymało znaczki.

Następnie dzieci wyjaśniały, jakie zasady ortograficzne obowiązują przy pisowni tych wyrazów. Nauczycielka podsumowała zasady pisowni za pomocą pokazu na tablicy interaktywnej. Zachęciła dzieci do wysłuchania piosenki na blogu klasowym i wypisania z jej tekstu wszystkich wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

Później uczniowie indywidualnie uzupełniali tekst trudnymi wyrazami. Punktem kulminacyjnym lekcji było biegające dyktando. Uczniowie podzielili się na grupy. Zadaniem każdego zespołu było napisanie całego tekstu dyktanda. Członkowie grup tzw. biegacze podbiegali do wyznaczonych miejsc. Czytali zdanie, starali się je zapamiętać i dyktowali je innej osobie z zespołu. Pisarz – kolejna osoba z rzędu zapisywała usłyszane zdanie na kartce. Cała grupa była odpowiedzialna za poprawne napisanie dyktanda. Na korytarzu pomiędzy ustawionymi krzesłami członkowie zespołów poruszali się szybko jak podczas zabawy w wyścigi rzędów na lekcji wychowania fizycznego. Na końcu zespoły sprawdziły swoje teksty, poprawiały błędy. Po powrocie do klasy grupy omówiły wyniki napisanego dyktanda i policzyły błędy. Okazało się, że grupa 3 napisała tekst bezbłędnie. Brawo!

Nauczycielka Pani Maria Pawlikowska poinformowała uczniów, że po takiej rozgrzewce łatwiej im będzie jutro napisać tekst indywidualnie. Jeszcze raz zaprosiła dzieci na klasowy blog, na którym umieszczone są wyrazy, do utrwalenia w domu. Uczniom bardzo podobała się lekcja z biegającym dyktandem.