Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Classroom Fashion Show

Klasy drugie, podsumowując serię lekcji o częściach garderoby, miały za zadanie przygotować klasowy pokaz mody. Uczniowie podzielili się na kilka zespołów, wyliczając kolejno nazwy ubrań, np.: t-shirt, hat, socks, boots, t-shirt, hat, socks, boots… itd. Każda grupa miała przygotować swoich modeli oraz modelki, ubierając ich w zgromadzone ubrania i akcesoria.

Przed pokazem, każdy miał okazję wypowiedzieć się w języku angielskim ćwicząc poznane pytanie: „What are you wearing?” (Co masz na sobie?)  i odpowiedź: „I’m wearing…” (Mam na sobie…)
Kiedy mali modele i modelki prezentowali swoje stroje, przechadzając się po klasowym wybiegu w takt muzyki, pozostali uczniowie, przez mikrofon, opisywali ich stroje, np.: „Julka is wearing a blue raincoat, a red skirt, a long scarf and sunglasses.”

Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce dało dzieciom nie tylko dużo frajdy ale przede wszystkim poczucie, że język angielski jest żywym narzędziem, które mogą wykorzystać do żywej komunikacji.