Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Czy znasz swój kraj?

W środę 13-tego czerwca, odbył się w szkolny konkurs wiedzy o Polsce dla klas piątych pod hasłem: ”Czy znasz swój kraj”?

Do konkursu każda klasa wytypowała trójosobową drużynę, którą wspierała też pozostała część grupy. Choć konkurs dotyczył przyrodniczej znajomości kraju, to jednak, zgodnie z obecnie panującą sytuacją i zajmującą nas wszystkich sprawą, rozpoczął się od pytań dotyczących Polski w kwestii Euro 2012 – czyli pytaniami na dobry początek!

Natomiast, później konkurs dotyczył już typowo przyrodniczych kwestii, choć jedno z pytań związane było z odgadnięciem na podstawie fotografii imion i nazwisk sławnych Polaków.

Uczniowie rywalizowali w 11 kategoriach zadaniowych. Miedzy innymi rozstrzygali, które zdania dotyczące położenia Polski są prawdziwe, nanosili na mapę państwa sąsiadujące, główne rzeki i pasy ukształtowania terenu. Odpowiadali na pytania dotyczące najbliższej okolicy, uzupełniali zdania odnoszące się do głównych cech geograficznych kraju, a także na podstawie ilustracji odgadywali roślinność i faunę oraz miasta i obiekty przyrodnicze i historyczne związane z Polską.

Oprócz zadań sprawdzających stopień opanowania wiadomości o Polsce było też trochę zabawy połączonej z wiedzą: kalambury odnoszące się do pojęć przyrodniczych, a także układali puzzle – mapę fizyczna kraju.

Wyniku zaciętej rywalizacji zwyciężyła klasa VA z sumą 62 punktów, drugie miejsce zajęła klasa VB z 60 punktami, kolejne miejsca zajęła klasa VC (58 punktów) i VD (53 punkty).

Jury konkursu stanowili starsi koledzy i koleżanki z klasy VIA, konkurs zaś przygotowała i przeprowadziła nauczycielka przyrody pana Beata Sawaniewska.

[nggallery id=120]