Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Debaty dla uczniów i rodziców

W ramach projektu „Szkoła Współpracy” odbyły się w naszej szkole debaty – 14 maja dla rodziców i 15 maja dla uczniów. Debatę dla rodziców poprowadzili przewodniczący Pan Radosław Rabenda i zastępca przewodniczącego Pan Tomasz Klonowski. Obradom dziecięcym przewodniczyła Ola Nowicka, Jakub Ruszkowski oraz Marta Reszka i Igor Gradzik.

Podczas debaty rodziców i uczniów uczestnicy dokonali diagnozy stanu obecnego. Pracując w zespołach odpowiadali na następujące pytania – Jaka jest nasza szkoła, co w niej cenię, co nam przeszkadza, jak się w niej czuję. Jak wygląda współpraca w szkole – relacje trzech grup: uczniów, rodziców i nauczycieli. Co jest dobre, co jest złe, co chcieliby zmienić. W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę: jej wygląd, wyniki nauczania, zajęcia dodatkowe, bezpieczeństwo, imprezy i działania okazjonalne, stronę internetową, wizerunek, aktywność w środowisku lokalnym.

Debatujący dali też propozycje działań, zmian, postulatów na następujące tematy: Co powinno się zmienić, aby uczniowie i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły? Jakich efektów oczekujemy? Co możemy i co chcemy zmienić w naszej szkole działając wspólnie? W jakiej szkole chcielibyście się uczyć, gdyby nic nie ograniczało waszej wyobraźni?

Wypracowane wnioski zostaną opracowane po przeprowadzeniu trzeciej ostatniej debaty – dla nauczycieli, która odbędzie się 19 maja. Poprowadzi ją nauczycielka historii Pani Ewa Trębas. Materiały z debat zostaną przedstawione na zebraniach z rodzicami w dniach 19-21 maja.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Pani Joanna Pichlak. Wspierają ją Panie: Patrycja Biegańska-Stawicka i Ewa Trębas. Rodziców reprezentują Panie: Wioletta Grzmil, Małgorzata Szymańska i Lucyna Róg-Kowalska, a uczniów – Jakub Ruszkowski i Igor Gradzik.