Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Dlaczego na świecie jest mało przyjaźni?

Dzisiaj uczniowie klasy 5a na godzinie wychowawczej za pomocą burzy mózgów zastanawiali się, co to jest przyjaźń i z czym im się kojarzy. Wychowawczyni Pani Joanna Evenden podzieliła klasę na zespoły.

Uczniowie poznali cele lekcji w ich języku, czyli: wiem, co to jest przyjaźń, umiem wymienić cechy dobrego przyjaciela, wiem, jakie cechy powinienem sam mieć, żeby ktoś nazwał mnie swoim przyjacielem. Przypomnieli zasady pracy w grupie – każdy jest ważny, nie wykluczamy nikogo z grupy, szanujemy zdanie i poglądy innych, każdy cos robi, jesteśmy dla siebie życzliwi. Następnie dzieci rozwiązywały za pomocą metaplanu problem – Dlaczego na świecie jest mało przyjaźni? Zastanawiały się jak jest, jak powinno być, dlaczego nie jest tak jak powinno być, co zrobić, aby to zmienić. Potem uczniowie rozważali, czego oczekują od przyjaciół. Na kartach pracy z konturem postaci wpisywali cechy, umiejętności i zachowania, które sprawiają, że ktoś jest atrakcyjny, jako przyjaciel. Odpowiadali na pytanie, jakich cech oczekują od swoich przyjaciół. Na drugiej stronie karty zastanawiali się nad tym, jakie cechy sami powinni posiadać, aby ktoś ich nazwał swoim przyjacielem. Rozmawiali na ten temat, wyciągali wnioski. Przedstawiciele zespołów na dużym arkuszu papieru robili listę najważniejszych cech określających przyjaciela. W rundce na zakończenie zajęć za pomocą techniki niedokończonych zdań stwierdzili, że w przyjaźni najcenniejszą wartością jest zaufanie, wzajemne pomaganie sobie, szczerość i prawdomówność. Nauczycielka Joanna Evenden wykorzystała na lekcji metodę pracy zespołowej, problemowej, oceniania kształtującego i tablicę interaktywną. Lekcję obserwowały nauczycielki zespołu przyrodniczo-matematycznego.