Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Dyżur wakacyjny przedszkola

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 1 w Malborku

 W roku szkolnym 2020/2021 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, zgodnie z zarządzeniem nr 43/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 1 marca 2021 roku, będzie organizowana w następujących terminach:

Lp. Nazwa placówki Adres placówki Termin dyżuru wakacyjnego
1. Przedszkole nr 1 w Malborku ul. Wybickiego 32 02.08.2021 – 31.08.2021
2. Przedszkole nr 5 w Malborku ul. Witosa 10 02.08.2021 – 31.08.2021
3. Przedszkole nr 8 w Malborku ul. Mickiewicza 40 01.07.2021 – 30.07.2021
4. Przedszkole nr 10 w Malborku ul. Reymonta 3 01.07.2021 – 30.07.2021

 

Zgodnie z powyższym Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi prowadzi dyżur wakacyjny w terminie 02-31.08.2021 r.

– W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością uwzględnienia wytycznych dotyczących przebywania dzieci w przedszkolach w okresie wakacyjnym placówka wciąż będą funkcjonować w podwyższonym reżimie sanitarnym i pod opiekę powinny trafić tylko te dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

– Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola, przygotowane z zachowaniem warunków organizacyjnych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

– Sytuacja epidemiologiczna nadal wyklucza przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkoli również w tym roku przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

KARTA ZGŁOSZENIA:

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2021

– Podstawą przyjęcia jest  dostarczenie w terminie od 3 czerwca 2021 r. do 9 czerwca 2021 r. wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny.

– Kartę zgłoszenia można przekazać drogą elektroniczną. Rodzice nie muszą dostarczać do przedszkola wersji papierowej.

– Informacja o zakwalifikowaniu dziecka zostanie przesłana rodzicom/prawnym opiekunom na adresy e-mail/e-dziennik.

– Rodzice potwierdzają korzystanie z miejsca w przedszkolu. Informacja o przyjęciu dziecka zostanie przesłana rodzicom/prawnym opiekunom na adresy e-mail/e-dziennik.

– Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej przedszkola.

Więcej informacji: https://urzad.malbork.pl/zasady-organizacji-dyzurow-wakacyjnych-w-przedszkolach.html