Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

E-dziennik bez tajemnic

Od września tego roku nasza szkoła prowadzi nowoczesną formę dziennika lekcyjnego w wersji elektronicznej.

Na bieżąco informujemy Państwa o postępach w nauce Waszych dzieci.

E-dziennik rejestruje:

  • obecność uczniów na zajęciach
  • tematy lekcji w powiązaniu z rozkładami materiału nauczania
  • oceny bieżące i klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • oceny z zachowania
  • uwagi o zachowaniu uczniów

Decydując się na korzystanie z Dziennika Lekcyjnego Optivum Net, rodzice:

  • zapewniają sobie stały kontakt z nauczycielami
  • mają dostęp do ocen dziecka oraz monitorują jego frekwencję
  • na bieżąco są informowani o spotkaniach, wycieczkach oraz uroczystościach szkolnych

Program spełnia podstawowe warunki wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych

Od października 2010r. zarejestrowaliśmy ponad 14.000 wejść rodziców na stronę e-dziennika.

Dziękujemy i zapraszamy!