Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

E-twinning – poznajmy się

E-twinning to społeczność szkół w Europie komunikująca się i współpracująca za pośrednictwem e-mediów. Pięć dziewcząt z klasy 8e dołączyło do projektu E-twinning „Let’s get to know each other”. W projekcie brali udział uczniowie w wieku od 10 do 14 lat z różnych państw europejskich- Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Mołdawia, Rumunia, Włochy oraz z azjatyckiej Jordanii.

Projekt trwał od listopada 2021 do lutego 2022 i polegał na wykonywaniu comiesięcznych aktywności związanych z przedstawieniem swojego regionu, kraju i codziennego życia. Celem projektu było zapoznanie się z kulturą krajów europejskich, kształtowanie tolerancji wobec obcych narodowości oraz doskonalenie kompetencji kluczowych związanych z TIK oraz językami obcymi. Językiem projektu był j. angielski.

W listopadzie uczniowie stworzyli krótkie charakterystyki siebie na platformie Padlet i mogli poczytać informacje na temat swoich rówieśników z innych krajów.  W grudniu tworzyliśmy kartki świąteczno-noworoczne, które zostały wysłane pocztą do szkół biorących udział w projekcie. Następnie, w styczniu uczniowie tworzyli prezentacje na temat swoich szkół, a w lutym prezentowali swoje regiony i miasta. Uczniowie i zaangażowani zagraniczni nauczyciele omawiając poszczególne kraje mogli dowiedzieć się jak żyją ich partnerzy za granicą.

Nauczyciele komunikowali się na e-twinnigowej platformie Twinspace, na której ustalali harmonogram kolejnych działań. Uczennice z 8e bardzo chętnie brały udział w poszczególnych aktywnościach, poznawały swoich rówieśników i ich codzienne życie oraz  doskonaliły umiejętność posługiwania się j. angielskim i rozwijały kompetencje cyfrowe.

Małgorzata Szumska