Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Fabryka Wiedzy? Wchodzę w to!

Czwarta Fabryka Wiedzy pod nazwą „Wesoła Lekcja”, rozpoczęła się późnym popołudniem, w piątek.

Jak zwykle uczestnicy podzielili się na grupy losując kolorowe kartoniki. Nazwy drużyn były związane z wylosowanym kolorem np. Żółte Pszczółki, Zielone Smerfy, Niebieskie Bałwany.

Wesoła Lekcja rozpoczęła się gromkimi okrzykami każdej z grup.

Po przedstawieniu celu i zasad gry, rozpoczęła się zabawa na dobry początek „ Wyścig spętanych”. Następnie rozdano skrócone instrukcje, plansze i metodniki. Omówiono sposób pracy, regulamin gry i zasady punktacji. Wybór liderów zakończył zasady organizacyjne.

Podczas zmagania zespołów konieczne było wykazanie się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z niemalże wszystkich szkolnych przedmiotów.

I tak z działu matematyki, uczestnicy odpowiadali grając, w grę planszową „Wiedzopol”, m.in. na takie pytania: „ Cztery kije mają osiem końców. Ile końców ma sześć i pół kija?; W pokoju siedzą trzy koty. Każdy kot widzi trzy koty. Ile jest kotów w pokoju?”

Z języka polskiego: „ Podaj przykłady onomatopei(, np. szelest, zgrzyt), którą część mowy określa epitet?”

Ze sportu:, Jakich kolorów nie ma na fladze olimpijskiej?, Jaką długość ma basen olimpijski?;

Ze sztuki: Wymień nazwy trzech tańców towarzyskich. Za co są przyznawane Oskary?

Z języków obcych: Podpisz w języku niemieckim, nazwami kolorów, kolorowe kółka, Ułóż puzzle, dopasuj nazwy pór roku do odpowiednich ilustracji, napisz poprawnie dni tygodnia w języku angielskim;

Z historii: Jak nazywali się bracia, którzy według legendy założyli Rzym? Jak nazywał się ostatni władca z dynastii Piastów i Jagiellonów?

Z przyrody: Podaj przykłady trzech osadów atmosferycznych, Wymień trzy sposoby wyznaczania kierunków świata w terenie;

Z działu wiedzy o naszej szkole: Jak nazywa się sekretarz szkoły? Co oznacza skrót UNICEF?

Podczas tej naukowej zabawy, grupy zdrowo rywalizowały ze sobą. Indeksy uczniów zapełniały się kolorowymi znaczkami, potwierdzającymi zaliczenie poszczególnych zadań.

Jak zwykle” dyrektorki” Fabryki Wiedzy – Panie – Beata Sawaniewska, Małgorzata Kuszowska, Beata Wasik- Tabor, stanęły na wysokości zadania.

W sobotni ranek dalsza część tej zabawy – rajd. A dokąd? Dowiecie się niebawem.

[nggallery id=83]