Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Messenger_creation_1315dd73-aa0b-4163-9d15-4fedfa961128