Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Finał Fabryki Wiedzy!

Piętnastego czerwca, podsumowano i zakończono w tym roku szkolnym, nowatorski projekt realizacji zajęć pozalekcyjnych odbywających się w Szkole Podstawowej nr 5 w Malborku pod hasłem „Fabryka Wiedzy”.

Wyjątkowość tych zajęć dotyczyła tematyki i sposobu ich realizacji. Nie była to forma tradycyjnie rozwijająca zainteresowania z jednej dziedziny lub rozszerzająca wiadomości tylko z jednego przedmiotu. Z założenia, Fabryka Wiedzy, odnosiła się do wiedzy i umiejętności z niemal wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole, ale również do aktualnych wydarzeń w świecie, kraju i okolicy. Rozwijała w dużym stopniu pomysłowość i kreatywność dzieciaków oraz ich umiejętności współpracy w grupie. Istotą zajęć była też współpraca i rywalizacja grupowa.

Na spotkaniach Fabryki, uczniowie musieli wykazać się wiedzą zdobytą na różnych przedmiotach (matematyka, język polski, przyroda, języki obce, historia itp.), ale również rozwiązywali zadania logiczne, wykazywali się sprytem, sprawnością fizyczną, zdolnościami konstrukcyjnymi czy talentem wokalnym i tanecznym. Były też zajęcia, na których przygotowywali potrawy kulinarne czy sadzili las.

Fabryka Wiedzy z reguły odbywała się raz w miesiącu w formie trzygodzinnych zajęć. Każde spotkanie miało swój temat przewodni i hasło, np. w czasie zajęć o kosmosie – „A planety szaleją…” – wszystkie zadania i konkurencje (również sportowe i techniczne) odnosiły się i poruszały tematykę astronomiczną.

Zajęcia w Fabryce Wiedzy nie tylko sprawdzały wiedzę i umiejętności dzieci, ale również uczyły, szczególnie podczas zajęć wyjazdowych czy rajdów.

Ostatnie spotkanie Fabryki miało formę podsumowania i nagrody, była to wycieczka dla klasy, która najaktywniej i najliczniej uczestniczyła w zajęciach. Zwycięzcami projektu zostali uczniowie z klasy 6E, którzy w nagrodę pojechali na piknik do Leśniczówki Wilki. Indywidualnie, nagrodę w postaci wyjazdu, otrzymał również Wiktor Grabowski z 6D, który nazbierał najwięcej kostek (punktów) w swoim indeksie „fabrykanta”.

Podczas ostatnich zajęć uczestnicy dzielili się z organizatorkami swoimi odczuciami, co do całości projektu, wymieniały elementy, które szczególnie przypadły im do gustu, jak i te, które przeszkadzały.

Wśród elementów, które się najbardziej podobały, dzieci wymieniały: formę zajęć w postaci konkursów i quizów, wyjazdy, formę odnotowywania obecności w postaci osobistych indeksów oraz odnotowywanie sukcesów w postaci kostek-punktów wklejanych do indeksów, podchody, zadania sprawnościowe jak i konkurencje techniczne, a także elementy gier i rywalizacji indywidualnej.

Elementami, zaś, które czasem utrudniały pracę, była duża liczebność grup, duża ilość dzieci na zajęciach (spotkania cieszyły się dość dużą popularnością, bywały spotkania, w których uczestniczyło 50 uczniów).

Organizatorkami zajęć „Fabryki Wiedzy” były nauczycielki: Beata Sawaniewska, Małgorzata Kuszowska i Beata Wasik-Tabor.

Korzystając z okazji nauczycielki składają serdeczne podziękowania przewodniczącemu Rady Rodziców SP5 – Panu Rafałowi Wolakowi, dyrektorce Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku – Pani Małgorzacie Zemlik, leśniczemu Panu Arturowi Braun, za pomoc w organizacji ostatnich zajęć Fabryki Wiedzy, a także wszystkim innym osobom, które wspierały te zajęcia i przyczyniły się do ich sukcesu.

[nggallery id=124]