Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Funny Big Faces

Uczniowie klas pierwszych, na lekcjach języka angielskiego, stworzyli zabawne portrety, utrwalając poznane nazwy części twarzy. Każdy uczeń wylosował karteczkę z jednym wyrazem, które miał za zadanie rozpoznać. Nikt nie wiedział z kim znajdzie się w jednej grupie, dlatego efekt końcowy był tym bardziej zaskakujący i wzbudził wiele radości. Kiedy portrety były już gotowe uczniowie mieli za zadanie przykleić karteczki z wyrazami przy właściwych częściach twarzy. Tak powstałe plakaty zagościły na korytarzach, by poznane słówka zostały w pamięci dzieci na dłużej :)

Monika Gierszewska, Izabela Krotowska, Małgorzata Szumska