Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Grunt to dobre zachowanie

Uczniowie, co miesiąc wymyślają hasła mówiące o dobrym zachowaniu i przeciwdziałaniu przemocy. W związku z hasłem –„Grunt to dobre zachowanie”, wszyscy bacznie przyglądamy się zachowaniu uczniów i staramy się wspólnymi siłami by było ono jak najlepsze. By motywacja dzieci do prezentowania dobrych manier była wysoka pedagodzy szkolni wraz wychowawcami podjęli szereg działań.

Co miesiąc każda klasa wybiera także „ Mistrza dobrego zachowania”. Wybrani mistrzowie noszą przez cały miesiąc odznaki i oczywiście poprzez swoje nienaganne zachowanie świecą przykładem. Poniżej przedstawiamy mistrzów z tego miesiąca: kl. IA Hubert Kuciński, kl. IB Wojciech Buła, kl. IC Jan Zedlewski, kl. ID Marcin Dolik, kl. IE Mateusz Lauryn, Maja Dąbrowska, kl. IIA Tomasz Lampkowski, kl. IIB Paulina Lubikowska, kl. IIC Inga Bakalarz, kl. IIIA Katarzyna Sobotka, kl. IIIB Aleksandra Ołowiak, kl. IIIC Jagoda Urbanowska, kl. IVA Robert Puczka, kl. IV B Oliwier Syroka, kl. IVC Małgorzata Rogowska, kl. VA Mariusz Waleryś, kl. VB Maja Bakalarz, kl. VC Laura Zaborska, kl. VIA Kacper Korkosz, kl. VIB Bartosz Sobolewski, kl. VIC Szymon Sibiga.

Jesteśmy z Was dumni!