Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Idą Pierwszaki dawne maluchy…

Prowadząca uroczystość – Pani Patrycja Biegańska – Stawicka – serdecznie przywitała pierwszoklasistów i ich wychowawczynie:  Joannę Pietkiewicz,  Magdę Barwińską – Kubaszewską oraz Annę Skrzoską. Już od września nasi pierwszoklasiści wraz ze swoimi Paniami zdobywali tajniki przyrody i wchodzili w świat nauki, który jest pełen ciekawych i tajemniczych rzeczy. Panie wychowawczynie są dla dzieci przewodnikami i razem z nimi poprzez naukę, zabawę, odkrywają kolejne tajniki edukacji. Dzieci uczą się a rodzice wspierają  swoje pociechy.

W dniu 25 listopada nadszedł czas na przyjęcie pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły.

Na początku dzieci przywitała dyrektor szkoły życząc im dobrych wyników w nauce i zachowaniu. Następnie zaprosiła je do krótkiej inscenizacji wierszyka – Idą pierwszaki – dawne maluchy…

Potem każda klasa przedstawiła się i zaśpiewała piosenkę. Wszystkie klasy świetnie poradziły sobie z tym zadaniem.

W części oficjalnej uczniowie pięknie zaśpiewali hymn państwowy, złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Na końcu dyrektor pasowała dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku.

Każdy pierwszak otrzymał od swojej wychowawczyni niebieski biret, pamiątkowy ołówek i dyplom. Po okrzyku – 1, 2, 3, 4…5! – poszczególne klasy z wychowawczyniami udały się na poczęstunek klasowy.

Witamy uczniów klas pierwszych w naszym gronie! Wszystkiego dobrego!

 

„Ślubuję uroczyście!

Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły

Będę kochał swoją Ojczyznę!

Będę szanował swoich nauczycieli i rodziców

oraz wszystkich pracowników Szkoły

Postaram się dobrze wypełniać obowiązki ucznia

będę żył w przyjaźni i koleżeństwie

Będę pomagał młodszym i starszym

zdobywając wiedzę stanę się mądrym i dobrym człowiekiem

Ślubujemy!!!