Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

„Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”

Nasza szkoła przystępując do projektu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo zdecydowała się wziąć udział w akcji świątecznej: „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”. Akcja  ma na celu  zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowe technologie. To szansa, by w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to, co czujemy do osób najbliższych.

Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem gdy na nie spoglądamy. Napisane kartki pozostawiają po sobie trwały ślad, którego nie można tak po prostu wykasować. Nie potrzebujemy do tego stałego połączenia wi-fi – możemy tworzyć je w każdym miejscu, o każdej porze, angażując bliskich. Poprzez własnoręczne skreślenie kilku słów podkreślamy wyjątkowość osób do których wysłaliśmy kartkę świąteczną.

Uczniowie naszej szkoły dostali wyjątkowo zaprojektowane kartki i w różny sposób zostały one wykorzystane. Część uczniów zdecydowała się napisać parę miłych słów na kartkach, które będą dostarczone seniorom. Była grupa uczniów, która zapisała miłe słowo koleżance lub koledze z klasy i wymienili się nimi w trakcie Wigilii Klasowych. Dzieci zabrały również kartki do domu, z myślą o podarowaniu jej komuś bliskiemu.

Pracownicy naszej szkoły dostali również takie kartki z przygotowanymi przez Samorząd Uczniowski życzeniami. Bardzo dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w akcji! Przesyłamy życzenia zdrowia i radości na czas Świąt  Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok!

 Samorząd Uczniowski, Monika Kacperska, Anita Nowicka, Agata Rojek, Kasia Buła