Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Jak spędzać czas wolny?

Klas 5c na lekcji z pedagogiem szkolnym pracowała w zespołach metodą „układanki”. Nauczycielka przypomniała uczniom zasady pracy w grupach. Uczniowie zastanawiali się jak przyjemnie spędzać czas wolny. Na tablicy pojawiło się koło z rozkładem planu dnia.

Jedną z jego części powinien zajmować czas wolny. Zespoły opracowywały możliwości spędzania czasu wolnego w sposób bierny i czynny. Grupy I i II zajmowały się spędzaniem czasu wolnego w sposób bierny: telewizor, komputer, czasopisma, książki, uwzględniając korzyści z tego płynące. Grupy III i IV analizowały czynny sposób spędzania czasu wolnego: uprawianie sportów, udział w zajęciach artystycznych, podając korzyści tej formy. Po opracowaniu przez grupy swoich propozycji, uczniowie wymienili się informacjami gdzie można korzystać z konkretnych zajęć. Na koniec każdy zespół wypełnił kartę pracy, która miała na celu sprawdzić ile informacji zdobyli uczniowie na temat możliwości spędzania czasu wolnego. Grupy, które zebrały największą ilość informacji otrzymały dyplomy mistrzów organizowania czasu wolnego.

Lekcję przygotowała i prowadziła pedagog szkolny Pani Patrycja Biegańska-Stawicka. Fotogaleria – Pani Bożena Likierska.