Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Jak to w Rodzinie

Pani Monika Arent przeprowadziła w klasie 3a zajęcia pod tytułem „ Jak to w rodzinie”. Nauczycielka przedstawiła dzieciom nacobezu oraz zapoznała z celami zajęć:

  • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji z tekstu oraz odpowiadania na pytania,
  • rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania,
  • rozwijanie umiejętności redagowania krótkich wypowiedzi.

Nauczycielka zaplanowała dla uczniów następujące zadania:

* Praca z teksem  pt. „ Łup, łup, łup”– uczniowie wysłuchali tekstu czytanego przez lektora pt. „Łup, łup, łup”. Uważnie śledzili tekst wzrokiem. Następnie nauczycielka razem z uczniami przeanalizowała wysłuchany tekst i zadała im kilka pytań: Jakich bohaterów poznaliśmy w tekście?

Jakie były skutki trzaskania przez Zośkę drzwiami?, Jakie pomysły miał Antek, żeby zapobiec trzaskaniu drzwiami przez siostrę?, Co sądzisz o jego pomyśle?. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania pełnymi zdaniami, wyszukując informacje z tekstu. Dyskutowali również o tym, w jaki sposób dbać o środowisko i posiadane rzeczy.

Pani Arent poprosiła, by uczniowie przeczytali prośbę drzwi i postarali się  podać przykłady innych sytuacji, w których różne przedmioty mogłyby zwracać się do ludzi z prośbą o właściwe traktowanie.

* „Sprawdź siebie”- ćwiczenia– zadaniem uczniów było wykonanie kilku ćwiczeń; samodzielne przeczytanie poleceń, rozwiązanie zadań. Uczniowie odpowiedzi zapisywali na tablicy interaktywnej.

* „Prośba o…”–  uczniowie zapoznali się z poleceniem i przystąpili do zredagowania krótkiej prośby sprzętu domowego o lepsze traktowania. Zadaniem dzieci było także wykonanie rysunku.

Uczniowie napisali następujące prośby:

  • „ Moi mili domownicy. Szanujcie mnie, bo nie lubię jak po mnie skaczecie. Wasza kanapa”.
  • „ Bardzo proszę byście nie wieszali na mnie różnych ciężkich rzeczy, bo mnie to boli. Wasza klamka”.
  • „Moi drodzy właściciele. Bardzo proszę nie uderzajcie tak mocno w klawiaturę, bo mnie to boli. Wasz laptop”.

* Dyskusja– Czy ważne jest, aby dbać o sprzęty domowe, przedmioty? Dlaczego? Uczniowie wspólnie zastanawiali się nad pytaniem i udzielali następujących odpowiedzi:

  • „ ważne jest dbanie o sprzęt, bo jest drogi”;
  • „ bo trzeba na niego zapracować”;
  • „ bo gdy wyrzucamy różne przedmioty i często je wymieniamy, to zaśmiecamy przyrodę”.

Pani Monika pozytywnie wzmacniała i zachęcała uczniów do podejmowania nowych zadań. Nie podawała gotowych rozwiązań, a jedynie naprowadzała zadając pomocnicze pytania.  Podczas lekcji wykorzystała elementy oceniania kształtującego. Sposób przeprowadzenia spotkania, pomoce dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć sprawiły, iż uczniowie z dużą atencją słuchali nauczycielki, rozwijali swoje umiejętności i aktywnie uczestniczyli w lekcji.