Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Jestem EKO – konkurs

Zapraszamy Was do udziału w Konkursie Fotograficznym – Jestem EKO. Poniżej zamieszczamy jego regulamin i plakat.

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego – „Jestem EKO””.

Cele konkursu:

rozwijanie zainteresowań i zdolności fotograficznych,

kształtowanie postawy proekologicznej,

propagowanie i zachęcanie do zachowań ekologicznych i dbania o przyrodę.

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
  2. Konkurs jest podzielony na grupy wiekowe I-III, IV-VIII.
  3. Każdy uczestnik wykonuje maksymalnie 3 zdjęcia, w których pokazuje jak dba o środowisko, jak chroni przyrodę. Na zdjęciu nie przedstawiamy wizerunku osób.
  4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika regulaminu konkursu.

5.Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

6.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna prawnego uczestnika na nieodpłatną publikację złożonych prac plastycznych.

7.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych w celu popularyzacji konkursu oraz publikacji wyróżnionych prac na stronie szkoły.

Wymagania dotyczące prac konkursowych:

1.Zdjęcia konkursowe mają dotyczyć wszelkich działań pokazujących jak dbać o środowisko, jak chronić przyrodę, bez wizerunku osób.

2.Maksymalnie 3 zdjęcia należy przesłać na adres cybulska.malgorzata@sp5malbork.pl z dopiskiem w tytule Konkurs plastyczny „Jestem EKO”, w treści wiadomości należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz klasę.

3.Termin nadsyłania zdjęć 31.10.2021r.

4.Jury dokona oceny nadesłanych prac (pomysłowość, wrażenia estetyczne, zgodność z tematem) i wyłoni zwycięzców.

Małgorzata Cybulska