Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Kacper Zwycięzca

Kacper Kubic z klasy 8c został laureatem kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego. Ogromne gratulacje! Kacper nie będzie musiał zdawać egzaminu ósmoklasisty z języka nowożytnego, Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku – 100%. Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych otrzymują także z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Jesteśmy bardzo dumni. Brawo!