Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Kochamy nasze zwierzaki

Pani Gabriela Partyka przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w grupie przedszkolnej „Biedronki” pt.” Zwierzęta domowe”. Celami zajęć było: rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności językowych; rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi; rozwijanie umiejętność obserwacji i naśladowania; rozwijanie umiejętność oczekiwania na swoją kolej; budowanie wiary we własne siły i satysfakcji z odniesionego sukcesu.

Na początku spotkania Pani Gabriela poinformowała dzieci, co podczas porannych zajęć będą robiły. Dzieci z niecierpliwością czekały na pierwsze zadanie. Wszyscy uczestnicy spotkania byli promienni i mieli roziskrzone oczy. Po zajęciu miejsc dzieci bardzo uważnie słuchały kolejnych poleceń nauczycielki. Zaznaczyć należy, iż część zadań odbyła się na dywanie, a druga część przy stoliku. Nauczycielka podczas spotkania zaproponowała dzieciom następujące zadania:

 1. Na dywanie

Wprowadzenie do tematu wierszem Bożeny Formy „Przyjaciel”.

” Marzy Ania o piesku,

O kotku marzy Tomek.

Jurek chce mieć królika,

A świnkę morska Romek.

Każdy chce mieć przyjaciela

Dużego lub małego.

Zajmować się nim ciągle

Przytulać się do niego.”

          Po wysłuchaniu wiersza dzieci odpowiadały na pytania. Następnie nauczycielka zaprezentowała zdjęcia zwierząt domowych przysłanych przez rodziców. Każde dziecko rozpoznało swojego przyjaciela. Były wśród nich: psy, koty, króliki. Oczy się dzieciom śmiały i można było zauważyć duże ożywienie, kiedy opowiadały o swoich zwierzętach. Każde dziecko mówiła o tym, jak się jego pupil wabi, jak wygląda, co  lubi, jaki jest oraz jak się nim opiekuje.

Kolejnym etapem zajęć było zadanie słuchowe. Dzieci uważnie słuchały nagrań i miały odgadnąć:

 • Czyj to był głos- kota, psa, a może jakiegoś innego zwierzaka?
 • Czy to był głos małego czy dużego psa/kota?
 • Ile usłyszały zwierząt – jedno, czy kilka?

Wszystkie dzieci z tym zadaniem poradziły sobie śpiewająco. Druga część zajęć odbyła się przy stoliku.

 1. Przy stoliku

      Pierwszym zadaniem było opisanie różnych produktów, które przyniosła nauczycielka oraz zastanowienie się, które z nich- karmy, czy inne rzeczy można dać zwierzętom do zjedzenie i którym. Dzieci bezbłędnie rozpoznawały:

 • karmę dla psa- suchą, mokrą,
 • kości dla psa;
 • drobną, suchą karmę dla kota,
 • kocie saszetki z mokrym przysmakiem;
 • ziarenka dla ptaków;
 • marchewki i liście dla królików.

         Nauczycielka podała dzieciom nazwy poszczególnych zwierząt. Dzieci uważnie słuchały jak brzmi dany wyraz, na jaką głoskę się zaczyna i kończy, a następnie z pośród rozłożonych wyrazów miały wybrać ten, który usłyszały. Kolejnym zadaniem, które zaproponowała Pani Gabriela było narysowanie ulubionych pokarmów pod ilustracjami  różnych zwierząt, a następnie przyklejenie nazwy zwierzęcia. Kreatywność dzieci była bardzo duża. Niektóre rysowały, a niektóre wybierały sobie przyniesione przez nauczycielkę produkty i układały pod ilustracją zwierzęcia. Na zakończenie zajęć przy stoliku dzieci wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne oraz rozwijały umiejętność wykorzystywania liczebników porządkowych.

        Dzieci bardzo dobrze radziły sobie z każdym zadaniem- liczeniem i wykonywaniem ćwiczeń, współdziałały z nauczycielką.

       Podsumowując zajęcia Pani Partyka podziękowała dzieciom za pracę podczas spotkania,  za ich entuzjazm, kreatywność. Nauczycielka dokładnie wyjaśniała dzieciom każde zadanie. Motywowała dzieci do  uczenia się poprzez doświadczanie. Pozytywnie wzmacniała przedszkolaki, chwaląc je za wykonanie każdego zadania.

      Duże zaangażowanie nauczycielki, różnorodne zadania, pomoce sprawiły, iż czas poświęcony na zajęcia szybko minął. Pani Partyka wprowadza metody, zabawy wpływające na wszechstronny rozwój dzieci, dostosowuje je do możliwości i potrzeb przedszkolaków. Podczas zajęć bazuje na mocnych stronach dzieci- na ich potencjale.

Motto:

 

„Jest  tylko jeden sposób nauki… nauka poprzez działanie.”

                                                           Paulo Coelho