Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Konkurs recytatorski

12 marca odbył się coroczny konkurs recytatorski dla klas I – III. W tym roku uczestnicy zmierzyli się z „Wierszami poetek polskich”. Największym uznaniem cieszyła się poezja Marii Konopnickiej i Doroty Gellner.

 


Celem konkursu była popularyzacja wspaniałego dorobku literackiego polskich pisarek, upowszechnianie kultury żywego słowa, rozbudzanie talentów,  podnoszenie umiejętności recytatorów oraz inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Jury w swojej ocenie brało pod  uwagę dobór repertuaru, właściwą dykcję, poprawną wymowę, właściwą intonację, ogólny wyraz artystyczny.

Po przesłuchaniu uczestników konkursu komisja w składzie:
►Monika Piskozub
►Agata Serzysko
►Sylwia Wdowicz
postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom:
klasy I
►Miejsce I – Maja Jukowska Ib
►Miejsce II – Oliwia Startek Ic
►Miejsce III – Lena Orzechowska I a
klasy II
►Miejsce I – Aleksandra Ołowiak IIb
►Miejsce II – Agnieszka Milanowska IIb
►Miejsce III – Klaudia Hożyń IIc
klasy III
►Miejsce I – Kinga Parafiniuk IIIc
►Miejsce II – Maksymilian Zdziebłowski IIIa
►Miejsce III – Maja Buła IIIc
Wyróżnienia:
Aleksandra Szymecka, Pulina Lubikowska, Piotr Gordon, Hubert Zelman, Zuzanna Piotrowska, Konstancja Wawrzykowicz, Robert Puczka, Julia Żebrowska, Zuzanna Lipiec.
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Kinga Parafiniuk i Maksymilian Zdziebłowski.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok.
Spójrzcie na swoich kolegów i koleżanki w galerii zdjęć, może za rok Wy spróbujecie …? Autorką zdjęć jest Pani Sylwia Wdowicz.