Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Konsultacje i zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas 4-6 na zebrania z wychowawcami klas. Odbędą się one  w dniu 04.11.2014 o godzinie wyznaczonej przez prowadzącego. Po spotkaniach o godzinie 18.00 zapraszamy na indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów. Natomiast w dniu 06.11.2014 o godzinie 16.30 odbędą się zebrania dla rodziców uczniów klas 0-3. Liczymy na Państwa przybycie!