Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Krokusy – znak wiosny

17 marca 2022 roku Pani Katarzyna Pietrzak przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w grupie przedszkolnej 6-latków – Niezapominajki. Temat zajęć: „Krokus – jedna z pierwszych oznak wiosny”. Przebieg zajęć:

* „Piosenka na powitanie” – zabawa integracyjna w kole.

* Szyfrogram – Pani Kasia wprowadziła dzieci do tematu za pomocą szyfrogramu. Dzieci siedziały w kole. Przed nimi rozłożone zostały na kartach działania matematyczne (dodawanie i odejmowanie) w zakresie 10. Zadaniem uczestników spotkania było obliczenie działań, a kartę z wynikiem musiały ułożyć pod działaniem. Następnie dzieci odwróciły karty i na każdej napisana była jedna litera. Kolejnym zadaniem dzieci było ułożenie otrzymanych  wyników od najmniejszego do największego, kiedy to zrobiły… ułożyły napis– WIOSNA. Uczestnicy spotkania  dokonali  analizy  wyrazu- podzielili wyraz na sylaby, wskazali  samogłoski i spółgłoski. Wszystkie dzieci poradziły sobie śpiewająco z zadaniami.

* „ Z czym kojarzy się wiosna” –  Kolejnym zadaniem przygotowanym przez nauczycielkę  było dobieranie ilustracji pasujących do dwóch pór roku : zimy i wiosny. Zadaniem dzieci było ułożenie w czerwonym kole ilustracji kojarzących się z zimą, a w zielonym kole ilustracje kojarzące się z wiosną ( śnieg, bałwan, sanki, choinka, zielona trawa, owady, słońce, jazda na rowerze, krokus).

* Omówienie wyglądu krokusa- nauczycielka pokazała dzieciom ilustracje przedstawiające krokusy- kwiaty zwiastujące wiosnę, opisała je.

* Zabawa pantomimiczna- „Budzenie kwiatów” – dzieci budziły się jak kwiaty wiosną. Nauczycielka przy użyciu instrumentu (trójkąta) budziła kwiatki. Dzieci powoli wzrastały, podnosząc się do góry, kołysząc i tańcząc.

* ,,Wiosenny obraz” – zabawa doskonaląca orientację na przestrzeni kartki. Nauczycielka rozdała dzieciom tajemnicze pudełka, które były podpisane ich imieniem oraz kartki. W pudelkach schowane były niewielkie obrazki przedstawiające krokusy, słońce, chmury oraz biedronkę. Następnie nauczycielka mówiła, gdzie znajduje się każdy obrazek, a zadaniem dzieci było ułożenie obrazka na kartce zgodnie z instrukcją.

* „Usłysz i policz” – doskonalenie umiejętności liczenia na podstawie zabawy logo – rytmicznej. Zadaniem dzieci było układanie na łące (zielona kartka) tylu fioletowych krokusów ile usłyszą uderzeń zagranych na drewienku i odejmowanie tylu  krokusów ile usłyszą uderzeń wystukanych na bębenku.

* Praca plastyczna- „Krokus” –Zadaniem dzieci było wykonanie  krokusa z rolki po papierze toaletowym, brystolu, wycinanek. Po wykonaniu pracy dzieci rysowały buźki- uśmiechniętą, gdy zajęcia się im podobały lub smutną, gdy zajęcia się nie podobały.

Nauczycielka podczas zajęć wykorzystała elementy Planu Daltońskiego – dzieci wybrały formę pracy oraz na zegarze organizującym czas pracy ustaliły czas na wykonanie zadania. Dzieci otrzymywały na bieżąco informację zwrotną, wskazówki.

Wszystkie proponowane zadania rozwijały umiejętności dzieci w zakresie:

  • doskonalenia umiejętność liczenia w zakresie 10,
  • rozwijania umiejętności logicznego myślenia,
  • utrwalania orientacji przestrzennej w odniesieniu kartki,
  • wzbogacania wiadomości dotyczących wiosny, wiosennych kwiatów,
  • doskonalenia zmysł słuchu,
  • rozwijania wyobraźni.

 Podsumowując zajęcia nauczycielka podziękowała dzieciom za udział. Każde ćwiczenie, zabawa była dokładnie wyjaśnione. Każdy etap zajęć sprawił przedszkolakom radość i rozwijał ich kreatywność. Pani Pietrzak motywowała dzieci do uczenia się poprzez doświadczanie. Różnorodność wykorzystanych pomocy oraz pomysłowość nauczycielki sprawiły, iż zaproponowane przez nią zajęcia były bardzo atrakcyjne dla dzieci. Przedszkolaki aktywnie włączyły się także w przygotowania do poszczególnych zabaw- pomagały Pani przy rozdawaniu i zbieraniu różnych pomocy. Widać było radość na twarzach dzieci i zadowolenie z siebie, kiedy nauczycielka pochwaliła je za dobrze wykonaną pracę.

Motto:

 „Jest tylko jeden sposób nauki… nauka poprzez działanie.”

 Paulo Coelho