Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Lasy to życie!

Dnia 16.09.2011., w piątek, nasza placówka uczestniczyła w międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata”. Sama akcja trwa już na świecie 22 lata . W Polsce odbywa się po raz osiemnasty i jak zawsze w trzeci weekend września. Celem akcji jest podnoszenie świadomości ekologicznej ludzi i kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska oraz aktywne sprzątanie terenów zielonych, a przez to wyrabianie zasad kulturalnego korzystania z darów natury.

W tym roku, w związku z tym, że rok 2011 został ogłoszony międzynarodowym rokiem lasów, hasłem głównym przyświecającym polskiej edycji „Sprzątania Świata” jest: „Lasy to życie-Chrońmy je!”.
Tak, więc nasza szkoła wpasowując się w tegoroczne przesłanie akcji wybrała takie miejsca za obiekt sprzątania, aby jak najlepiej zrealizować tę misję.

A zatem:

Klasy piąte sprzątały tereny zielone Północnego Parku Miejskiego, który jest terenem tak zdziczałym, że spokojnie może uchodzić za mały las! Tu dzieci, razem z koordynatorem akcji- panią Beatą Sawaniewską, spotkały się najpierw z zastępcą burmistrza, panem Maciejem Ruskiem. Rozmawiały o idei akcji, stanie parku i jego dalszej przyszłości. Do uczniów przyjechał również zastępca komendanta Straży Miejskiej, pan Mariusz Wilczyński z patrolem straży. Przestrzegł młodych wolontariuszy przed podnoszeniem niebezpiecznych materiałów, takich jak stara amunicja i rozdał dzieciom ochronne rękawiczki.

Klasy szóste wybrały się do bardzo odległego terenu od naszej szkoły, bo aż na Wielbark, gdzie sprzątały las pod okiem leśniczych z Leśniczówki Wilki. Miały tam sporo pracy, ale za to w nagrodę leśniczy, pan Artur Braun zorganizował dla dzieci ognisko z kiełbaskami i napojem, co wynagrodziło dzieciom tak odległą drogę…

W szkole, w związku z akcją sprzątania świata trwa zbiórka elektro-śmieci, gdzie można przynosić wszystkie małogabarytowe sprzęty z mechanizmem elektrycznym lub elektronicznym, które są w domach już niepotrzebne, a których nie wolno wyrzucać do ogólnych śmietników!

[nggallery id=52]