Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Lekcja koleżeńska w 1b

Od początku roku szkolnego pierwszaki realizują program Małego Mistrza. Na lekcji otwartej z wychowania fizycznego w klasie 1b dzieciaki zdobywały sprawność saneczkarza, narciarza i łyżwiarza.

Zajęcia otwarte na sali gimnastycznej poprowadziły Panie: Monika Arent i Sabina Orłowska. Prowadzące wykorzystały woreczki, szarfy, ławeczki gimnastyczne, piłki lekarskie, grzybki gumowe, kije do unihokeja, piłeczki, tunel sprawnościowy, małą równoważnię.

Na początku przypomniano dzieciom zasady bezpieczeństwa. Poinformowano o celu zajęć i kryteriach osiągnięcia sukcesu. Podczas ćwiczeń wstępnych maluchy maszerowały i biegały w rozsypce. Następnie wykonywały ćwiczenia rozciągające typu: kręcenie biodrami, barkami, głową, skłony w przód na stojąco, podskoki, klaskanie rękoma pod kolanami, siad skrzyżny, dotykanie brodą kolan, skłony w przód na siedząco, jazda na rowerze, unoszenie rąk i nóg podczas leżenia na brzuchu.

Później dzieci wykonując różne ćwiczenia utrwalały znajomość dodawania, odejmowania, podziału wyrazów na głoski, wyodrębniania wyrazów w zdaniach.

W części głównej lekcji nauczycielki podzieliły uczniów na sześć grup. Zaprosiły ćwiczących do obwodu ćwiczebnego. Na pierwszym stanowisku dzieci toczyły „kulę śnieżną”, na drugim jeździły na łyżwach, na trzecim ćwiczyły hokej na lodzie, na czwartym przedzierały się przez tunel śnieżny. Na stanowisku piątym ćwiczyły jazdę na desce snowboardowej. Na ostatnim-szóstym – zjazd na sankach.

Wyznaczeni uczniowie modelowo pokazali jak wykonać poszczególne ćwiczenia. Zespoły zgodnie współpracowały przy wykonywaniu ćwiczeń, na gwizdek zmieniały obwód ćwiczebny.

W końcowej części zajęć wszyscy zabawili się w rzucanie papierowymi śnieżkami. Wygrała drużyna, która przerzuciła na stronę przeciwnika najwięcej kulek.

Na podsumowanie lekcji uczniowie przypomnieli, jakie dyscypliny sportowe należą do zimowych. Żałowali tylko, że w tym roku było tak mało śniegu i że dzisiejsze ćwiczenia musieli wykonywać na przyrządach zastępczych. Lekcję zakończyło wręczenie naklejek Małego Mistrza związanych ze sportami zimowymi. Lekcji przyglądali się nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. Klasa 1b spisała się na medal!!!