Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Matematyczny Bąbel

Klasa 2a na zajęciach z edukacji matematycznej ćwiczyła swoje umiejętności z mnożenia i dzielenia w zakresie 30 i doskonaliła pracę zespołową.

Nauczycielka Pani Dorota Jukowska zapoznała uczniów z celami lekcji i nacobezu. Podzieliła uczniów na 4 grupy, omówiła Kodeks Dobrej Współpracy oraz wyjaśniła zasad gier przygotowanych, czterech stanowiskach. Dzieci rotacyjnie wykonywały zadania w poszczególnych grupach. Grupy zmieniały stacje pracy co 10 minut zgodnie w ruchem wskazówek zegara.

Poniżej opis zadań, które wykonywały dzieci:

„Wieża”- grupa dostaje plastikowe kubki, na których zapisane są różne działania z tabliczki mnożenia. Uczniowie po kolei biorą po jednym kubku i wykonują zapisane działanie. Jeżeli dana osoba obliczy poprawnie, to dokłada kubek do wspólnej wieży. Natomiast jeżeli któryś z uczniów poda zły wynik, to cała grupa traci wieżę. Kubki wracają do puli i układanie wieży zaczyna się od początku.

„Łapki”- na dużych kartkach papieru zostały zapisane liczby w dwóch kolorach. Po przeciwnych stronach ławki stają 2 – osobowe drużyny. Pozostali są sędziami. Jedna osoba z drużyny może uderzać tylko w liczby czerwone, a druga tylko w liczby niebieskie. Sędzia podaje przykłady, losując 2 karty z talii. Dzieci z drużyn uderzają „łapką” w wynik – kto szybciej. W każdej kolejce jedna osoba z przegranej pary zamienia się miejscem z osobą, która odczytywała przykład z kart.

„Ja mam, kto ma?”- rozdajemy karty (najlepiej wszystkim uczestnikom po tyle samo). Jedna z osób zaczyna, odczytując to, co ma na karcie. Schemat zawsze jest taki sam. Uczeń czyta to, co ma na karcie np. ja mam 10, kto ma 2 razy 2? Następnie wszyscy sprawdzają na swoich kartach, kto ma wynik przeczytanego działania. Osoba, która ma poprawną odpowiedź, kontynuuje. Pytania i odpowiedzi powinny zatoczyć koło. Jeżeli ktokolwiek się pomyli, zaczynamy od początku.

„Dodaj albo pomnóż”- dzieci układają na planszy 28 kamieni z zestawu domina. Jeśli kamień kładą poziomo, to liczby z jego połówek dodają. Jeśli kamień kładą pionowo, to liczby z jego połówek mnożą.

Pani Dorota Jukowska na zakończenie pracy zadała uczniom pytania:

– Czy umiecie mnożyć do 30?

– Czy umiecie dzielić liczby ?

Uczniowie odpowiedzieli wzniesionymi do góry kciukami.