Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Minisiatkówka w zespołach

Na lekcji wychowania fizycznego uczniowie klasy 6c doskonalili odbicia sposobem dolnym oburącz w mini piłce siatkowej. Lekcję rozpoczęto zabawą ożywiającą – „Berek z podaniem”. Następnie uczniowie podzielili się na zespoły i wybrali lidera.

Zespoły prowadziły rozgrzewkę, ćwiczenia z jedna piłką i dwoma. Lider zespołu prowadził ćwiczenie przygotowujące do odbicia sposobem dolnym oburącz bez piłek i z piłkami. Zespoły odbijały także piłkę oburącz przy ścianie sposobem dolnym, doskonaliły wystawy poprzez przebicie piłki oburącz przez siatkę sposobem dolnym. Liderzy koordynowali błędy podczas ćwiczeń i poprawność odbić. Nabyte umiejętności uczniowie sprawdzali podczas gry praktycznej w siatkówkę. Na końcu liderzy i obserwatorzy udzielili zespołom informacji zwrotnej – zawodnicy starali się być życzliwi, pomagali sobie, uczyli się od siebie. Lekcję przygotowała i poprowadziła Pani Sabina Orłowska.