Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Nabór do klasy sportowej

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku ogłasza nabór do klasy czwartej sportowej w roku szkolnym 2022/2023 o profilu piłka nożna i lekkoatletyka.

Podajemy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału sportowego klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Malborku, w roku szkolnym 2022/2023 – http://bip.malbork.pl/a,25860,zarzadzenie-nr-352022-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-28-stycznia-2022-r-w-sprawie-okreslenia-term.html

Zainteresowanych prosimy o złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego, zgody oraz zaświadczenia lekarskiego w terminie od 08.03.2022r. do 21.03.2022r. w sekretariacie szkoły. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej planujemy dnia 23.03.2022r. o godz. 16.00.

wniosek_nabor_oddział sportowy SP5 2022_2023

zgoda