Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Nie dokuczam

Nauczycielka Pani Joanna Evenden wprowadziła uczniów klasy 3b do zajęć poprzez  zaproszenie ich do obejrzenie filmu pt. ”Nie dokuczam”. Zaproponowała dzieciom burzę mózgów w celu zdefiniowania pojęcia przemocy. Uczniowie zapoznali się z rodzajami przemocy i na podstawie obrazków sytuacyjnych określali zaistniałe zjawisko przemocy. Prowadząca zadawała pytania: Co dzieje się na rysunku? Co robią dzieci lub inne osoby? Czy to jest dla nich przyjemne?

Następnie uczniowie dopasowywali do etykiet nazwy: przemoc fizyczna, psychiczna, wyrażona poprzez gesty bez słów. Nauczycielka kierowała rozmową na temat  emocji towarzyszących zjawisku przemocy. Przedstawiła planszę –  „Co dzieje się z naszym ciałem , kiedy ktoś  wobec nas używa przemocy? Następnie jedno z dzieci losowało sytuację zadaniową, a reszta grupy  rozpoznawała rodzaj zaistniałej  przemocy i dopasowywała emotikonki z emocjami towarzyszącymi tej sytuacji.

 Potem dzieci pracowały w 4 osobowych grupach. Z rozsypanki wyrazowej układały hasła przeciw przemocy. Lider grupy umieszczał je na tablicy oraz odczytywał głośno całej klasie. Uczniowie indywidualnie uzupełniali tekst z lukami. Ćwiczyli pisownię wyrazów z „uje „ oraz z „rz”,”ż”. Utrwalali poznane zasady ortograficzne.

Na koniec dzieci szukały odpowiedzi na pytanie: Do kogo dzieci mogą zgłosić się w sytuacji, kiedy ktoś stosuje wobec nich przemoc?

Uczniowie potrafili rozróżnić rodzaje przemocy, odczytali emocje towarzyszące zjawisku przemocy, wiedzieli jak zareagować na przedstawione przemocowe sytuacje, wzbogacili swoje słownictwo, uważnie słuchali wypowiedzi innych, zgodnie współpracowali z rówieśnikami podczas pracy zespołowej.