Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Niezapominajkowe zajęcia

Dzieci z grupy Niezapominajek w tym roku doskonalą swoją samodzielność. Podczas zajęć przedszkolaki pracują według kolejnych nowych metod pracy m.in. elementami Planu Daltońskiego. Koncepcja ta polega na wdrażaniu do samodzielności w działaniu, podejmowaniu inicjatyw i odpowiedzialności za swoją pracę, a także rozwija umiejętności współpracy w zespołach lub parach. Trzy zasady daltońskie to: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca.  Plan Daltoński z jednej strony daje dzieciom wolność wyboru – jakie zadania będą wykonywały, kiedy, jak i z kim, ale też  uczy odpowiedzialności za podjęte decyzje i za wykonaną pracę.