Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Nowy Rok Szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice, dnia 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.Będzie to czas szczególny, wyjątkowy i trudny ze względu na trwającą sytuację epidemiczną. Stoimy przed wieloma wyzwaniami. Celem bezpiecznego rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i Przedszkolu wprowadzam z dniem 1 września 2020 r. wypracowane przez nas  procedury wynikające z wytycznych MEN, MZ i GIS . Proszę o wnikliwe zapoznanie się z nimi. Uczniowie klas 1-3 mają obowiązek przekazania wychowawcy w dniu 01.09.2020r. wypełnionych przez Państwa deklaracji, wniosku (w przypadku korzystania ze świetlicy szkolnej) oraz oświadczenia i ankiety kwalifikacyjnej. Uczniowie klas 4-8 mają obowiązek  przekazania wychowawcy w dniu 01.09.2020r. wypełnionych przez Państwa: oświadczenia i ankiety kwalifikacyjnej.

Rok szkolny, uczniowie klas 1 – 8,  rozpoczną spotkaniem z  wychowawcą w przydzielonych salach lekcyjnych w różnych godzinach Wszyscy uczniowie wchodzą do szkoły w różnym przedziale czasowym wejściem głównym, gdzie będzie dokonywany pomiar temperatury. Muszą mieć osłonę  ust i nosa oraz dezynfekują ręce. Maseczki ściągają w klasie. Rodzice nie mogą wchodzić do szkoły. Należy pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego. Po spotkaniach uczniowie wychodzą ze szkoły w różnym przedziale czasowym – wyjściem głównym.  Szczegółowa organizacja rozpoczęcia roku szkolnego będzie przekazana Państwu przez wychowawców klasy.

Od 2 września planujemy nauczanie stacjonarne, co oznacza, że dzieci będą przychodziły do szkoły według ustalonego planu zajęć, który otrzymają od wychowawców. W szkole będzie funkcjonowała Strefa Rodzica, Strefa Ucznia i Strefa Żywienia. Każdy zespół klasowy będzie miał przydzielony stały gabinet, toaletę i szatnię – szczegóły przekażą Państwu wychowawcy.

Dodatkowo uczniowie klas 6, 7 i 8 otrzymają osobiste szafki w szatniach szkolnych. Uczniowie w miesiącach: wrzesień, październik, maj i czerwiec ( jeśli nie będzie padał deszcz) będą spędzali przerwy na świeżym powietrzu w wyznaczonych strefach, a w pozostałych miesiącach nauki w budynku szkolnym, także w ustalonych miejscach.

Lekcje wychowania fizycznego będą w miarę warunków pogodowych prowadzone głównie na świeżym powietrzu.

Świetlica szkolna będzie funkcjonować od 2 września. Warunkiem korzystania z niej jest dostarczenie do wychowawcy deklaracji, wniosku i zaświadczeń z zakładu pracy o zatrudnieniu obojga rodziców.

Stołówka szkolna będzie wydawała posiłki dla przedszkolaków  od 1 września, a dla klas 1-8 od 7 września.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo od wychowawców. Proszę wszystkich o bezwzględne stosowanie ustalonych procedur.

Zapewnienie bezpieczeństwa w placówce będzie możliwe przy zachowaniu odpowiedzialności i współpracy nas wszystkich.

Z pozdrowieniami – Elżbieta Sumowska

Procedura Przedszkole 01.09.2020

Procedura Szkoła 01.09.2020