Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Otwarte drzwi dla dzieci

Dnia 3 marca nasza szkoła otworzyła drzwi dla przyszłych pierwszoklasistów. Najpierw czwartoklasiści pięknie przywitali się z dziećmi scenkami i piosenkami w języku hiszpańskim. Chciały dzieciom pokazać swoją umiejętność posługiwania się tym językiem. Uczą się go od początku września tego roku szkolnego.

Uczniów przygotowała Pani Patrycja Kozłowska. Potem dzieci i rodziców przywitała dyrektor szkoły Elżbieta Sumowska. Zapoznała przybyłych gości z historią placówki i ofertą edukacyjną. Ciepłe słowa do zgromadzonych wypowiedział Burmistrz Miasta Malborka Pan Marek Charzewski. Następnie prowadząca spotkanie Pani Anna Skrzoska zaprosiła dzieci i rodziców do odwiedzenia planet Piątaszka – Planety Sportu, Smaku, Zabawy, Planety Multimedialnej, Artystycznej, Hiszpańskiej. Przewodnicy grup z radością oprowadzili maluchy po naszej szkole. Za wykonanie zadań dzieci otrzymywały naklejki, które przyklejały na specjalnej mapie. Po ciekawej wędrówce dzieci zatańczyły makarenę pod kierunkiem Pani Sabiny Orłowskiej. Na końcu zakrzyczały okrzyk naszej szkoły. Otrzymały na pożegnanie kolorowe balony, słodycze, plakaty i informatory o malborskiej piątce. Całością imprezy wspaniale koordynowała Pani Karolina Kurapiewicz. Drogie dzieci – „Nasza szkoła jest wesoła i radośnie Was wszystkie woła!”