Spotkanie z chemią na PG

Niedawno odbył się wyjazd na Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, w którym uczestniczyła klasa gimnazjalna III P. Uczniowie wzięli udział w dwóch wykładach przeprowadzonych przez mgr inż. Antoniego Konitza. Pierwszy z nich dotyczył witamin, ich budowy i roli w życiu człowieka. Temat ten niezwykle zaciekawił wszystkich słuchaczy. Zdobyte wiadomości będą mogli wykorzystać nie tylko w teorii, lecz również w życiu codziennym, planując swoją dietę.

Czytaj dalej...

Gratulacje dla Adriana!

Z radością i dumą informujemy, że uczeń trzeciej klasy gimnazjalnej – Adrian Kwiatkowskizostał  laureatem Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki organizowanego przez Kuratorium w Gdańsku. Warto dodać, że Adrian jest również laureatem konkursu z informatyki i matematyki. W Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń laureatom konkursów wojewódzkich. Gratulujemy!!!

Czytaj dalej...

Strajk Pracowników Oświaty

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęcie strajku nauczycieli i pracowników oświaty planowane jest na dzień 8 kwietnia 2019 roku. W związku z powyższym, może wystąpić sytuacja braku możliwości zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówki. Ostateczna informacja o liczbie strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty będzie znana dopiero w dniu strajku. W tej nieprzewidzianej sytuacji na dzień dzisiejszy tylko dyrektor będzie mógł sprawować opiekę nad dziećmi w placówce w formie zajęć opiekuńczych (bez wyżywienia). Oznacza to, że będzie mógł zapewnić ją tylko dzieciom/uczniom, którym rodzice/prawni opiekunowie sami nie są w stanie jej zapewnić. Trzeba liczyć się także z koniecznością zawieszenia zajęć na czas oznaczony przez dyrektora placówki w sytuacji przystąpienia do strajku wszystkich pracowników. O rozwoju sytuacji będziecie Państwo na bieżąco informowani poprzez stronę szkoły oraz za pośrednictwem aplikacji dziennika elektronicznego. Niezbędne informacje w tej sprawie znajdują się na Portalu 82-200 i na stronach Urzędu Miasta.  W Malborskim Centrum Kultury i Edukacji w Malborku będą organizowane zajęcia dla dzieci. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach tej instytucji.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji, przepraszam za wszelkie niedogodności z tym związane.

Z wyrazami szacunku – Elżbieta Sumowska, dyrektor szkoły

 

http://www.urzad.malbork.pl/230-biezace-informacje.html

http://82-200.pl/3474,Bezplatne-zajecia-dla-dzieci-w-czasie-planowanego-strajku-nauczycieli-i-pracownikow-oswiaty.html

Czytaj dalej...

Moja dalsza ścieżka kształcenia

Dnia 3 kwietnia uczniowie klas ósmych, a 4 kwietnia uczniowie klas 3 gimnazjum oraz ich rodzice spotkali się z dyrektorami malborskich szkół ponadpodstawowych- LO nr 1, LO nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4 oraz Liceum Katolickiego. Na spotkaniu przedstawione zostały zasady rekrutacji do szkół średnich. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną przygotowaną dla absolwentów klas ósmych i gimnazjalnych. Mamy nadzieję, że uzyskane informacje i otrzymane ulotki pomogą uczniom podjąć dobrą decyzję dotyczącą dalszej edukacji.

Czytaj dalej...

Koniczynki w kosmosie

„Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce…” była sobie planeta Ziemia, a na tej planecie żyło 25 Koniczynek tak ciekawych świata, jego tajemnic i niezwykłości, że ciekawość ta, w trzecim roku wspólnych, przedszkolnych przygód edukacyjnych ze swoimi Paniami, wręcz wystrzeliła w kosmos! Dzieci najpierw zajmowały się tematyką naszej galaktyki w przedszkolu, aby następnie udać się na zajęcia kosmiczne do Planetarium, które znajduje się w Szkole Łacińskiej. Tam z ciekawością obejrzały film o małej gwiazdeczce podróżującej po wszechświecie w poszukiwaniu własnego miejsca. Film wyświetlany był przez specjalny projektor na suficie w kształcie kopuły. Kiedy zapadły kinowe ciemości i pojawiły się pierwsze kadry, z małych ust można było usłyszeć zachwycone „Łaaaaaał! Ale fajne kino! Niech Pani zobaczy, niech Pani zobaczy – na całym suficie jest kosmos!”. Dzieci razem z gwiazdeczką przeżywały jej kolejne przygody i spotkania z kolejnymi bohaterami: białym karłem, czarną dziurą czy gazowym olbrzymem. Szczęśliwy kres jej podróży przyniosło niespodziewane odkrycie, że mała gwiazdeczka, poszukująca swego miejsca w ogromnym wszechświecie, tak naprawdę jest…. Ale tego wam nie zdradzimy. Jeśli chcecie poznać tajemnice małej gwiazdeczki, sami musicie ją o to zapytać .

Czytaj dalej...

Ty też możesz pomóc…

„Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat.” – T. Keneally

29 klasa 3e spędziła godzinę wychowawczą w towarzystwie ratownika medycznego, pana Artura Mystka. Spotkanie miało na celu przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, usłyszeli prawdziwe historie ocalenia życia i spróbowali czynności ratowniczych w praktyce.

Czytaj dalej...

„Mapa wrażeń” – kolejne zajęcia klasy architektonicznej

Dnia 15.03.2019r po raz kolejny klasę 3Ag odwiedzili wykładowcy Wydziału Architektury  Politechniki Gdańskiej –  dr inż. arch. Elżbieta Marczak i dr inż. arch. Piotr Marczak. Podczas piątkowych zajęć uczniowie zaznajomili się z konkursem: „Mapa wrażeń”, organizowanym przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Celem jego jest wykonanie „Mapy  uczuć (wrażeń) najbliższej okolicy – miasta, dzielnicy, osiedla czy wsi”,  opartej na odczuwaniu przestrzeni przez młodzież.  Mapę wrażeń możemy stworzyć za pomocą kolorów przypisanych poszczególnym emocjom. Pokazuje ona, jakie uczucia u odbiorcy wywołuje określona przestrzeń oraz te przestrzenie, które wymagają działań poprawiających ich funkcjonalność lub estetykę.

Czytaj dalej...

Badamy preferencje zawodowe

W marcu uczniowie klas siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum mieli możliwość zbadania swoich predyspozycji zawodowych za pomocą profesjonalnego programu o nazwie „Multimedialny kwestionariusz preferencji zawodowych” firmy Progra. Uczniowie klas siódmych badali kompetencje społeczne dotyczące sześciu zakresów: opieka, współpraca, przywództwo, podległość, przekonywanie i nauczanie. Odpowiadając na pytania zawarte w programie komputerowym uzyskiwali informacje o poziomie swoich predyspozycji w badanych obszarach. Dodatkowo do każdego wyniku dołączony był opis cech charakterystycznych dla ludzi o wysokim wyniku oraz przykładowe zawody wykorzystujące dane predyspozycje. Uczniowie klas ósmych i trzecich oprócz kompetencji społecznych badali również temperament, mający wpływ na wybór zawodu oraz inne predyspozycje zawodowe.

Czytaj dalej...

Wycieczka do Muzeum Marynarki Wojennej

W dniu 19 marca dziewczyny z Koła Edukacji Morskiej: Kamila Bągorska, Oliwia Głąb, Gosia Rogowska, Wiktoria Nadolna i Maja Buła razem z Panią Agatą Rojek miały okazję pojechać do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Uczennice uczestniczyły w zajęciach, gdzie wykładowcy opowiedzieli  o sytuacji polskiej floty w czasie II Wojny Światowej. Poszerzyły swoją wiedzę historyczną o pięciu głównych okrętach podwodnych: „Ryś”, „Wilk”, „Żbik”, „Sęp” i „Orzeł”. Stałą bazę dla nich stanowił port w Gdyni.

Czytaj dalej...

Zajęcia wspierające rozwój

26 marca Pani Monika Kacperska przeprowadziła zajęcia wspierające rozwój dla ucznia z grupy „Motylki”  pod tytułem Usprawnianie funkcji motorycznych. Ćwiczenia manualne”. Celami zajęć były m.in.: stymulacja  motoryki małej i dużej; wzmacnianie poczucia własnej wartości i posiadanych umiejętności; usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej. Wszystkie zaproponowane przez Panią Monikę zabawy oraz ćwiczenia były dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia. Miały bardzo ciekawą formę oraz  swoją osnowę w postaci historyjki, którą opowiadała nauczycielka. Uczeń z zaciekawieniem i radością podejmował nowe wyzwania, a nawet modyfikował niektóre ćwiczenia zapraszając do zabawy Panią Monikę. Dużym zainteresowaniem ze strony ucznia cieszyły się także pomoce dydaktyczne, które  wykorzystywała nauczycielka, a które uatrakcyjniły zajęcia.

Czytaj dalej...

Palenie nie jest modne

25 marca Pani Julita Kopmann przeprowadziła zajęcia w klasie 8b w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy. Temat spotkania: „Dziękuję nie palę, Palenie nie jest modne”. Po zapoznaniu uczniów z tematem zajęć, celami oraz nacobezu nauczycielka zaproponowała uczniom następujące zadania: za pomocą burzy mózgów – uczniowie odpowiadali na pytania: Co to jest uzależnienie? Wspólnie ustalili definicję uzależnienia, a następnie nauczycielka uzupełniając informacje dotyczące  powyższego zagadnienia powiedziała uczniom o  fazach  uzależnienia. Dlaczego młodzi ludzie palą? Uczniowie podjęli dyskusję na temat powodów, dla których młodzi ludzie sięgają po używki.

Czytaj dalej...

E-twinning w 4e

Na początku marca klasa 4 e zakończyła swój projekt E-twinning – Mały Odkrywca. W ramach projektu uczniowie wraz z wychowawczynią Panią Małgorzatą Szumską wykonali podczas godzin wychowawczych 4 eksperymenty naukowe. Uczniowie nawiązali współpracę ze Szkołą Podstawową nr 1 w Ostródzie, która również brała udział w projekcie Mały Odkrywca. Zwieńczeniem projektu było stworzenie książki KSIĘGI EKSPERYMENTÓW, w której umieszczone zostały wskazówki oraz wnioski do każdego eksperymentu. Książka znajdzie się w bibliotece szkolnej zarówno w szkole w Malborku jak i w Ostródzie. Podczas projektu uczniowie pracowali w grupach, a następnie analizowali poszczególne doświadczenia. Każdy uczeń uzyskał swój login oraz hasło do strony Twinspace, na której zamieszczane były zdjęcia oraz materiały z poszczególnych zajęć.

Czytaj dalej...

Gratulujemy!

W dniu 11.03.2019 odbyły się w naszej szkole Mistrzostwa Miasta w mini – koszykówce dziewcząt w których uplasowały się na  I miejscu uzyskując awans do Mistrzostw Powiatu, które odbyły się 26.03 2019. Dziewczęta zajęły II i reprezentowały szkołę w składzie: Struzik Zuzanna, Jurczak Marysia, Frost Julia, Bakalarz Inga, Dąbrowska Zuzanna, Treder Oliwia, Browarczyk Oliwia, Lisiecka Basia. Gratulujemy!!!

Czytaj dalej...

Pierwszy Dzień Wiosny

Najstarsze klasy naszej szkoły postanowiły w tym dniu wziąć udział w kolorowym korowodzie klas. Młodzież przebrała się w różne stroje. Mogła wybrać tematykę  związaną z filmem, literaturą, zawodami, gatunkami muzycznymi. Prowadzący spotkanie – gimnazjalista Łukasz Markowicz – zaprosił wszystkich do obejrzenia 3 wiosennych teledysków. W tym konkursie wzięły udział klasy 8 c, 3 M i 3 E. W tym dniu Samorząd Uczniowski częstował owocowymi galaretkami w wiosennych kolorach. Na zakończenie młodzież zatańczyła belgijkę. Oto fotogaleria.

Czytaj dalej...