Palenie nie jest modne

25 marca Pani Julita Kopmann przeprowadziła zajęcia w klasie 8b w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy. Temat spotkania: „Dziękuję nie palę, Palenie nie jest modne”. Po zapoznaniu uczniów z tematem zajęć, celami oraz nacobezu nauczycielka zaproponowała uczniom następujące zadania: za pomocą burzy mózgów – uczniowie odpowiadali na pytania: Co to jest uzależnienie? Wspólnie ustalili definicję uzależnienia, a następnie nauczycielka uzupełniając informacje dotyczące  powyższego zagadnienia powiedziała uczniom o  fazach  uzależnienia. Dlaczego młodzi ludzie palą? Uczniowie podjęli dyskusję na temat powodów, dla których młodzi ludzie sięgają po używki.

Praca w zespołach:

Uczniowie zostali podzieleni na cztery zespoły, których zadania były następujące:

Grupa I: Wypiszcie szkody jakie czyni nikotyna w Waszym organizmie.

Grupa II: Przygotujcie plakat promujący życie bez papierosów, zamieście w nim hasło, które mogło by być mottem „ Dnia bez papierosa”

Grupa III : Policzcie ile tygodniowo, miesięcznie i rocznie wydaje człowiek, który pali paczkę dziennie. Ile wyda jeśli będzie palił przez dwadzieścia lat. Przedstawcie co może sobie kupić człowiek raz w roku po rzuceniu palenia.

Grupa IV: Wypiszcie miejsca publiczne, w których palenie jest zabronione, zastanówcie się dlaczego?

Po zakończeniu tego etapu zajęć  każda grupa zaprezentowała efekty swojej pracy.

W trakcie  pracy na zajęciach uczniowie analizowali fakty, wyciągali wnioski. Mieli również możliwość na bieżąco systematyzować wiadomości, dzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

Na zakończenie spotkania uczniowie na samoprzylepnych karteczkach zapisali istotne informacje dotyczące poruszanego zagadnienia. Kartki umieścili na arkuszu papieru.

Podczas zajęć nauczycielka motywowała uczniów do podejmowania dyskusji – dzielenia się swoimi przemyśleniami.