Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Pani Zima

Pani Kamila Kapuścińska zorganizował w grupie 3-latków zajęcia pt. ”Nadchodzi zima”. Na początku spotkania Pani Kamila poinformowała dzieci, co będą robiły podczas dzisiejszych zajęć.

Nauczycielka zaproponowała dzieciom następujące zabawy:

  • zabawa ruchowa – ” Koło, kółko, kółeczko”– zajęcia rozpoczęły się od odśpiewania powitalnej piosenki. Dzieci chętnie śpiewały i wykonywały proste gesty witając swoich kolegów. Uśmiech i radość malowały się na twarzach dzieci. Nauczycielka wspólnie z dziećmi zrobi koło i za pomocą słów rymowanki się witają: ” Robimy koło małe, robimy koło duże, robimy koło w dole, robimy koło w górze, za ręce się trzymamy, trzymając się siadamy i swoim przyjaciołom całusy przesyłamy.”
  • ” Zgaduj zgadula”– zagadka o zimie- nauczycielka czytała zagadkę, a zadaniem dzieci było odgadnąć o jakiej porze roku będą rozmawiali. „Mróz maluje szybki ładnie, zawitała śnieżna Pani, drogę nam zasypała białymi płatkami”. Dzieci nie miały problemu z udzieleniem prawidłowej odpowiedzi.
  • „Biały jak…”- zabawa językowa– nauczycielka wybierała chętne dzieci do zabawy i poprosiła, żeby wyszukały w najbliższym otoczeniu i nazwały przedmioty w białym kolorze.
  • „Zima pełna niespodzianek” – pogadanka na temat nadchodzącej pory roku- Pani Kamila położyła  na dywanie obrazki przedstawiające 4 pory roku i poprosiła dzieci, by opisały je i spróbowały odpowiedzieć na pytanie- Jaką porę roku widzą na ilustracji? Następnie  zadaniem dzieci było dokończenie zdania: Lubię zimę za to, że… Dzieci chętnie odpowiadały:

” Lubię zimę za to, że pada śnieg”

” Lubię zimę za to, że można lepić bałwana i rzucać się kulkami”

” Lubię zimę za to, że można jeździć na sankach”

  • Zabawa w kodowanie – nauczycielka pokazała dzieciom dwa elementy: koło i śnieżynkę. Omówiła dokładnie zasady, które będą obowiązywały podczas zabawy. Zadaniem dzieci było obserwowanie i uważne słuchanie. Podczas, gdy z magnetofonu płynęła muzyka dzieci poruszały się po sali. Kiedy muzyka ucichła, a Pani Kamila uniosła koło zadaniem dzieci było pozostanie bez ruchu, a gdy pokazała śnieżynkę- dzieci kręciły się jak płatki śniegu. Wszystkie dzieci świetnie sobie poradziły z tym zadaniem.
  • „Co się zmieniło?”– zabawa dydaktyczna, rozwijająca percepcję wzrokową- Nauczycielka ułożyła przed dziećmi na dywanie 3 elementy: prezent ,bombkę, bałwanka. Prosiła, żeby dokładnie się przyjrzały, jak są ułożone, a następnie prosiła o zamknięcie oczu. W tym czasie Pani Kamila zmieniła kolejność ułożonych elementów. Zadaniem dzieci było dostrzeżenie zmiany.
  • Zabawa ruchowa metodą Labana – „ Ciało do ciała”- dzieci przy muzyce biegały po sali w dowolnych kierunkach. Kiedy nauczycielka wyłączyła magnetofon dzieci uważnie słuchały polecenia i przyjmowały taką pozycję, aby jedna część ciała stykała się z drugą, np. łokieć do kolana, dłoń do stopy, kolano do kolana.
  • „ Małe i duże koła”- zabawa matematyczna – nauczycielka położyła na dywanie małe i duże koła i 2 hula- hop. Zadała dzieciom pytanie: ” Co to za figura geometryczna?” Po czym poprosiła, by dzieci zastanowiły się w jaki sposób możemy je podzielić i ułożyć dwa zbiory. Kolejnym etapem zabawy było sprawdzenie ile kół jest w każdym zbiorze, określenie, gdzie jest mniej, a gdzie jest więcej, a może tyle samo. To samo powtarzają z kołami o dwóch, różnych kolorach.
  • Piosenka „Pada śnieżek”- dzieci zaśpiewały piosenkę i jednocześnie ilustrowały prostymi ruchami jej słowa.
  • Praca plastyczna „Bałwanek”- nauczycielka dokładnie wyjaśniła poszczególne etapy wykonania bałwanka. Dzieci otrzymały czarną kartkę, trzy  białe koła różnej wielkości, klej, kredki: czarną, czerwoną  i pomarańczową do dorysowania  bałwankowi  oczu, ust, nosa. Następnie za pomocą białej farbki i patyczków do uczy namalowały padający śnieg.

Na zakończenie Pani Kamila rozdała dzieciom dwie buźki: wesołą i smutną. Za ich pomocą uczestnicy spotkania odpowiedzieli czy zajęcia się im podobały czy nie. Nauczycielka każde ćwiczenie, zabawę  dokładnie omówiła i wyjaśniała na bieżąco wszystkie wątpliwości dzieci. Każdy etap zajęć sprawił przedszkolakom radość i rozwijał ich kreatywność.

Pani Kapuścińska motywowała dzieci do uczenia się poprzez doświadczanie. Pozytywnie wzmacniała przedszkolaki, chwaląc je za aktywny udział w zabawie i prawidłowo wykonane zadania. Dzieci były radosne, a uśmiech na ich twarzach świadczył o tym, iż miło spędziły czas. Zaangażowanie nauczycielki, różnorodne zabawy sprawiły, iż czas poświęcony na zajęcia szybko minął.