Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Pasowanie na czytelnika

W dniach 28-30.10.2013r. miała miejsce bardzo ważna uroczystość: pasowanie klas I na czytelników biblioteki szkolnej.

Wydarzenie to poprzedziły zajęcia wprowadzające: dzieci poznały różnicę między księgarnią a biblioteką, dowiedziały się, jakie zasady panują w bibliotece, wysłuchały życzeń książki, która prosiła ich o poszanowanie i wykonały autoportret do książeczki, którą każda klasa pozostawiła w bibliotece na pamiątkę. I w końcu pierwsza wizyta w bibliotece. Dla pierwszaków wystąpiły starsze koleżanki z Kółka Teatralnego (z kl. 3c i 4b), które przedstawiły wiersze Juliana Tuwima. Po złożonym przyrzeczeniu dzieci wypożyczyły pierwszą książkę i na pamiątkę otrzymały zakładkę. Do częstego zobaczenia!!!!